foto: Africa Studio/shutterstock.com

Na 20 marca (poniedziałek) zaplanowano jedenaste w tym roku posiedzenie Rady Przejrzystości. Uczestnicy przygotują opinie na temat programów polityki zdrowotnej jednostek samorządowych oraz w sprawie decyzji z urzędu o refundacji leków.

Porządek obrad obejmuje kilka punktów. Rada zajmie się:

1. Przygotowaniem stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Terapia łączona mechanicznego udrażniania domózgowych lub wewnątrzmózgowych tętnic z podaniem leku fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego”, jako świadczenia gwarantowanego.

2. Przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny leku XTANDI (enzalutamid) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”.

3. Przygotowaniem opinii na temat projektu programów polityki zdrowotnej współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS:

  • „Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną”;
  • „Ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)” (minister zdrowia).

4. Przygotowaniem opinii na temat projektu programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Wyprostuj się! Program profilaktyki wad postawy w Łodzi”.

5. Przygotowaniem opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku Arechin (chloroquinum) tabl. 250 mg, 30 tabl., kod EAN 5909991139582, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, to jest:

  • choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL,
  • porfiria skórna późna.

6. Przygotowaniem opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną metforminum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, to jest:

  • zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy,
  • zespół policystycznych jajników.

7. Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną venlafaxinum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL,to jest:

  • bólowa polineuropatia cukrzycowa.

Źródło: aotm.gov.pl.