foto: meunierd/shutterstock.com

AstraZeneca Pharma Poland ogłosiła plany rozbudowy Globalnego Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych. Firma zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności na wszystkie obszary związane z planowaniem i zarządzaniem badaniami klinicznymi.

Ambitne plany podmiotu to element strategicznego kierunku rozwoju firmy. Jak dotąd inwestuje ona w naszym kraju ponad 120 milionów złotych rocznie na cele związane szeroko z badaniami i rozwojem.

Doktor Patryk Mikucki, dyrektor ds. badań i rozwoju regionu Europa w AstraZeneca, podkreśla: już dziś w Polsce planujemy i koordynujemy międzynarodowe badania kliniczne dla celów rejestracji nowych leków na całym świecie lub rozszerzenia wskazań dla produktów już będących na rynku. Rozbudowa GCOBK ma na celu znaczne zwiększenie liczby wykonywanych badań. Będzie to możliwe poprzez zwiększenie zatrudnienia o 200 osób i przyciąganie specjalistów wysokiej klasy.

Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych AstraZeneca istnieje od 2011 roku i zatrudnia obecnie ponad trzysta osób.

To pierwszy w naszej części Europy tego typu ośrodek.

Powiększenie kadry o 200 osób uczyni z niego największy w Polsce i jeden z największych na całym globie podmiotów skoncentrowanych na światowej koordynacji badań klinicznych.

Obok nowych miejsc pracy w dziale GMD (Global Medicines Development) firma zwiększy również liczbę pracowników w innych sektorach. Cały sztab organizacji AstraZeneca Pharma Poland będzie docelowo liczył ponad 1000 osób.

Kogo poszukuje firma w pierwszej kolejności? Na zatrudnienie liczyć mogą przede wszystkim:

  • doświadczeni specjaliści z sektora badań klinicznych: lekarze, pracownicy jednostek klinicznych i naukowych, badacze,
  • absolwenci studiów medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych czy biologicznych i pokrewnych oraz kierunków technicznych.

Działalność Centrum obejmie wszystkie kluczowe zagadnienia związane z badaniami klinicznymi.

Specjaliści będą planować sposób wykonania badania, koordynować rekrutację pacjentów, gromadzić dane kliniczne i zarządzać nimi. Zajmą się także skutecznym nadzorem przebiegu badania klinicznego, uwzględniając jakość opieki nad pacjentem. Pracownicy Centrum będą tworzyć złożone, nowoczesne analizy statystyczne oraz raporty, które stanowią podstawę późniejszych wniosków o rejestrację produktów leczniczych.

Jak podkreśla Patryk Mikucki, polski ośrodek już dziś jest europejskim liderem działalności AstraZeneca pod względem liczby prowadzonych programów badawczych i zaangażowanych w nie pacjentów. W ostatnim roku przeprowadziliśmy w Polsce ponad 70 programów klinicznych z udziałem ponad 7500 pacjentów. W wyniku naszej ostatniej inwestycji w rozbudowę centrum będziemy największym ośrodkiem koordynacji badań w AstraZeneca odpowiedzialnym za badania we wszystkich dziedzinach terapeutycznych, zarządzającym największymi programami klinicznymi – cieszy się przedstawiciel firmy. Zaznacza, że ambitny plan rozbudowy ośrodka to wyraz uznania władz AstraZeneca dla wieloletniej pracy, profesjonalizmu i doświadczenia kadry Centrum.

Firma planuje sfinalizować nabór i przeszkolenie 200 nowych pracowników do końca 2018 roku. Alina Pszczółkowska, dyrektor zarządzająca projektem rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych, podkreśla: AstraZeneca, która rocznie reinwestuje w Polsce ponad 30 procent przychodów ze sprzedaży, kontynuuje inwestycje w kapitał intelektualny – planując transfer wiedzy i know-how, wyszkolenie kolejnych wysokiej klasy specjalistów oraz rozwijanie nowych kompetencji, których do tej pory nie było na polskim rynku.

AstraZeneca to aktywna na całym świecie firma biotechnologiczna, która specjalizuje się w opracowywaniu, rozwoju i wprowadzaniu na rynek leków dostępnych na receptę stosowanych przede wszystkim w terapiach chorób układu oddechowego, chorób autoimmunologicznych, chorób układu krążenia, chorób metabolicznych oraz nowotworów. Firma współpracuje z wiodącymi instytutami badawczymi również w zakresie chorób zapalnych, zakaźnych oraz neurologicznych. AstraZeneca obejmuje swoją działalnością ponad 100 krajów z całego świata.

Źródło: AstraZeneca.