foto: aodaodaodaod/shutterstock.com

Biomed-Lublin zawarł umowę objęcia akcji ze spółką Hurtap. Kontrakt przewiduje między innymi objęcie 2 495 400 akcji na okaziciela serii H.

Jak podaje spółka w opublikowanym komunikacie, objęte zostaną akcje o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję Biomed w zamian za wkład pieniężny równy cenie emisyjnej. Jest to suma 2 570 262 zł.

Poinformowano również, że spółka zawarła przedwstępne umowy objęcia akcji z panem Andrzejem Stachnikiem (pełniącym funkcję prezesa zarządu emitenta) oraz z panem Dariuszem Kucowiczem  (pełniącym funkcję członka zarządu do spraw rozwoju emitenta).

Prezes Andrzej Stachnik ma objąć 100 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję w kapitale docelowym Biomed po cenie emisyjnej równej 1,03 zł za jedną akcję. Cenę stanowi średni kurs zamknięcia z okresu 90 dni w zamian za wkład pieniężny na poziomie 103 000 zł.

Dariusz Kucowicz ma natomiast objąć 750 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję po cenie emisyjnej równej 1,03 zł w zamian za wkład pieniężny na poziomie 772 500 zł.

Spółka ogłosiła wcześniej, że planuje podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej kwoty 4 760 581 zł i wyemituje łącznie 3,35 mln akcji serii G i H bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie 1,03 zł każda.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. to polska firma farmaceutyczna z ponad 70-letnią tradycją: działa od 1944 roku. Podmiot specjalizuje się w produkcji preparatów leczniczych (leków na receptę oraz leków OTC), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych. Biomed-Lublin to jedyna polska firma, która zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 roku.

Źródło: ISBnews.