foto: eranicle/shutterstock.com

Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu niektórych serii produktu leczniczego VENOMENHAL, wytwarzanego przez holenderską firmę Hal Allergy B.V.

Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności i dotyczy wyłącznie następujących serii produktu:

  • nr. B3007492 o dacie ważności: 10. 2017;
  • nr. B3007440 o dacie ważności: 11. 2018.

Preparat stanowią jady owadów błonkoskrzydłych – os lub pszczół – w proszku lub rozpuszczalniku do sporządzania roztworu, 120 mikrogramów. Są one wydawane z przepisu lekarza i stosowane do testów skórnych oraz immunoterapii swoistej.

Uzasadnienie

Przyczyną wycofania produktu z obrotu są błędne informacje zamieszczone na opakowaniach zewnętrznych produktów dotyczące rodzajów jadów. Według informacji przekazanych przez podmiot odpowiedzialny dystrybucja preparatów, na których jad osy został pomylony z jadem pszczoły, została zablokowana na etapie hurtowym.

Dokładna treść decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego wraz z wyszczególnieniem podstaw prawnych znajduje się w pliku dostępnym tutaj.