foto: Tyler Olson/shutterstock.com

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązującym w prawie farmaceutycznym zakazie reklamowania apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego. Jednocześnie WIF przypomina, że informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego w myśl przepisów nie stanowi reklamy.

WIF przypomina, że sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa w omawianym zakresie. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w drodze decyzji nakazuje zaprzestania prowadzenia reklamy.

W komunikacie czytamy, jak pojmowana jest definicja reklamy: reklamą apteki i jej działalności jest każde działanie, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów, w tym produktów leczniczych i wyrobów medycznych, oferowanych w danej aptece/zachęcenie do skorzystania z usług apteki.

W odniesieniu do określenia “każde działanie” wyjątek stanowi tylko informowanie o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

W związku z tym WIF przypomina, że zakaz reklamy ma szeroki zasięg interpretacyjny i obejmuje on również reklamę skojarzeniową czy ukrytą.

WIF przywołuje ponadto wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2007 roku. Sąd zaznacza w swoim orzeczeniu: przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego przekazu oraz odbiór przekazu przez podmioty, do których jest kierowany.

W rozumieniu SN wypowiedź można uznać za reklamę, jeśli nad warstwą informacyjną dominuje zachęta do nabycia towaru. Chodzi o adekwatność celu, jaki przyświeca nadawcy przekazu, oraz interpretacji dokonywanej przez przeciętnego odbiorcę. Sąd Najwyższy podkreśla, że wszelkie promocje, w tym cenowe, są reklamą towaru i firmy, która ich dokonuje.

Nie ma znaczenia lokalizacja przekazu reklamowego. Zakaz obowiązuje niezależnie od tego, czy taki komunikat znajduje się wewnątrz, czy na zewnątrz apteki.

Reklama może przybierać różne formy: ulotki, spoty, foldery, plakaty, filmy, gazetki, programy lojalnościowe/rabatowe czy konkursy, w których przeprowadzaniu udział bierze apteka, a także akcje rabatowe. Zakaz reklamy dotyczy również każdego medium, w którym jest ona prezentowana (internetowego, telewizyjnego, prasowego czy radiowego).

W razie niezaprzestania prowadzenia reklamy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na działalność.

W myśl artykułu 129b ustęp 1 Prawa farmaceutycznego za prowadzenie reklamy apteki, punktu aptecznego oraz ich działalności grozi kara w wysokości do 50 000 złotych. Zaprzestanie prowadzenia reklamy nie oznacza, że nie zostanie z tego tytułu nałożona sankcja pieniężna.

WIF przypomina artykuł 19 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle omawianej kwestii ważne są dwa punkty, stanowiące, iż aptekarz:

  • nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami;
  • unika działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.

Źródło: dia.com.pl.