foto: Zadorozhnyi Viktor/shutterstock.com

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu jedną serię produktu Levalox, 250 mg, 10 tabletek. Za produkt odpowiada słoweński podmiot Krka, d.d.

Wycofana z obrotu seria oznaczona jest numerem J66467 i datą ważności październik 2021 roku.

GIF informuje, że w dniu 29 marca bieżącego roku otrzymał wniosek przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie wskazanej serii produktu. Jako przyczynę podano uzyskanie wyniku poza specyfikacją podczas wykonywanych badań stabilności dla parametru “uwalnianie levofloksacyny”.

Zgodnie z prawem strona może wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia omawianej decyzji GIF. Złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji.

Pismo podpisał pełniący obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt.

Źródło: gif.gov.pl.