foto: siam.pukkato/shutterstock.com

W brytyjskiej służbie zdrowia narasta drastyczna presja na oszczędności. Prawie co trzecia tamtejsza placówka ochrony zdrowia nie jest w stanie zrealizować wymaganych cięć kosztów.

W lutym NHS Providers – organizacja zrzeszająca brytyjskich świadczeniodawców – wysłała do dyrektorów finansowych angielskich trustów ankietę w tej sprawie. W brytyjskim systemie trusty są samodzielnymi podmiotami działającymi w ramach NHS, które odpowiadają za opiekę zdrowotną w danym regionie kraju. Trustem może być duży szpital, ale też kilka szpitali o tym samym profilu czy grupa świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Na ankietę NHS Providers odpowiedziało aż 99 procent respondentów. Analiza kwestionariusza pokazuje, jak znacznych oszczędności wymagają od placówek centralne organy NHS. Oczekują one zmniejszenia stosunku koszty-przychody średnio o 4 procent. Podmioty, które nie spełnią tych wytycznych, nie otrzymają dodatkowych funduszy na cele rozwojowe. Co trzecia brytyjska placówka nie spełni wyznaczonych kryteriów.

Trusty, które nie zgodziły się na propozycje National Health Service, otrzymały jeszcze surowsze wytyczne.

Oczekiwano od nich redukcji kosztów do przychodów średnio o 6,4 procenta. Co dwudziestą organizację zobligowano do zmniejszenia tego stosunku aż o 9 procent.

Szefowie placówek, którzy negatywnie odpowiedzieli na wytyczne określone przez NHS, bez ogródek komentowali postawione przed nimi wymagania. Na kartach ankiety padały takie słowa jak: “niemożliwe”, “nierealistyczne”, “nie do spełnienia”, “niewykonalne”, “nie do przyjęcia”.

Eksperci twierdzą, że ten rok będzie dla brytyjskiej służby zdrowia niezwykle trudny.

Presja na oszczędności przekracza możliwości wielu placówek. Edward Cornick, doradca do spraw polityki finansowej w NHS Providers, zaznacza: to, że od 30 procent świadczeniodawców oczekuje się 6,4-proc. redukcji kosztów wyraźnie pokazuje, że służbę zdrowia czeka bardzo trudny rok. Zdaniem komentatora oczekiwane cięcia kosztów są niespotykane w całej 70-letniej historii NHS. Próg oszczędności został wyznaczony na nierealnym dla wielu podmiotów poziomie.

Źródło: NHS Providers / Pharma Times.