foto: Uber Images/shutterstock.com

Spółka Pelion poinformowała, że w tym roku przeznaczy na inwestycje rzeczowe kwotę 120 milionów złotych, a realizację tych planów uważa za niezagrożoną. Jest to dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych względem ubiegłego roku.

Pelion przeznaczy środki przede wszystkim na rozbudowę i modernizację bazy logistycznej, modernizację budynków i budowli oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT. Inwestycje w tym roku będą finansowane zarówno z własnych, jak i obcych źródeł.

Jak informuje spółka w opublikowanym komunikacie, aktualnie nie ma sprecyzowanych planów odnośnie inwestycji kapitałowych. Przedstawiciele Grupy zaznaczają: z uwagi jednak na zmieniającą się sytuację na rynku farmaceutycznym oraz działaniami w zakresie dostosowywania do aktualnych wymagań biznesowych struktury kapitałowej w grupie kapitałowej Pelion nie można wykluczyć podjęcia przez Grupę decyzji o takich inwestycjach w przyszłości zarówno w segmencie detalicznym jak i hurtowym.

Dla porównania, w roku 2016 nakłady inwestycyjne Pelionu sięgnęły kwoty 59,6 milionów złotych, z czego na inwestycje rzeczowe grupa wydała 56,46 milionów złotych, a na wartości niematerialne 3,14 milionów.  Największe inwestycje rzeczowe obejmowały koszty związane z budową i modernizacją budynków i budowli, w których Pelion oraz inne spółki Grupy prowadzą swoją działalność. Ważnym projektem była między innymi rozbudowa centrum logistycznego w Łodzi.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) koncentruje swoją działalność na usługach w zakresie wszystkich trzech segmentów dystrybucji farmaceutycznej: hurtowym, detalicznym oraz szpitalnym. Usługi są dedykowane pacjentom, aptekom oraz producentom. Pelion S.A. to spółka holdingowa – pełni ona nadzór właścicielski nad wszystkimi dziedzinami działalności Grupy.

Źródło: ISBnews.