foto: SUWIT NGAOKAEW/shutterstock.com

Potentat technologiczny IBM uzyskał patent na produkcję maszyn służących do modelowania nowych cząsteczek. Przedstawiciele firmy liczą na to, że nowa technologia pozwoli w przyszłości na zaprojektowanie skuteczniejszych i bezpieczniejszych lekarstw.

Modele, w których przygotowanie inwestuje IBM, mają przewidywać wskazania terapeutyczne do podania lekarstwa oraz skutki uboczne. Umożliwi to analiza danych z kilku źródeł informacji o farmaceutykach.

Ambicje firmy są szerokie. Podjęto już szereg działań – między innymi wdrożono silnik asocjacji kognitywnych w celu wykrycia znaczących związków między przewidywanymi wskazaniami terapeutycznymi a skutkami ubocznymi. Omawiany silnik posiada również wizualny system analityczny, pozwalający na graficzne przedstawienie danych.

Eksperci IBM przewidują, że metoda, nad którą pracują, umożliwi badaczom z firm farmaceutycznych wypracowanie hipotez przydatnych w procesie projektowania lekarstw. Jak zaznaczają inwestorzy, w przypadku opracowania nowego farmaceutyku – który jest obarczony wysokim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych – należy zachować szczególną ostrożność w testowaniu nowych produktów. Bezpieczeństwo tej procedury ma zapewniać właśnie silnik komputerowy.

Przedstawiciele IBM podkreślają znaczenie prowadzonych badań w rozwiązywaniu ważnych wyzwań medycznych.

Starszy menedżer i dyrektor programowy IBM Research Center Jianying Hu zaznacza: jako wynalazcy w IBM mamy okazję pomagać rozwiązać realne problemy. Nasz zespół ciężko i z poświęceniem pracował nad tymi badaniami. Nadal poszukujemy nowych sposobów poprawy zdrowia ludzi na całym świecie dzięki innowacjom i wynalazkom.

Badania kliniczne są długotrwałe i kosztowne. Głównymi przyczynami ich opóźnienia są brak skuteczności badanej substancji oraz szkodliwe skutki uboczne związane z jej stosowaniem. Każdy z tych czynników odpowiada za około 30 procent wszystkich nieudanych prób znalezienia nowego leku.

Inwestycja IBM ma umożliwić rozwiązywanie tych problemów.

Modele komputerowe oparte na analizie danych są tańsze, a zarazem bezpieczne.

Źródło: itsoftware.pharmaceutical-business-review.com.