foto: shutterstock.com

Poseł Arkadiusz Myrcha wystosował interpelację w sprawie decyzji o wygaszeniu kształcenia techników farmaceutycznych. Pismo zostało skierowane do ministra edukacji narodowej oraz ministra zdrowia.

Interpelacja autorstwa posła Myrchy dotyczy poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego wprowadzającego zasadę “apteki dla aptekarza” oraz projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Autor interpelacji zaznacza na wstępie, że technicy farmaceutyczni żądają niezwłocznego wyjaśnienia, dlaczego bez ich wiedzy, bez jakichkolwiek konsultacji z technikami, w paragrafie 2 rozporządzenia MEN wprowadza się zapis całkowicie i nieodwracalnie likwidujący zawód technika farmaceutycznego w RP.

W związku ze sprawą poseł kieruje do obu ministrów następujące pytania:

  • Czy decyzja o wygaszeniu edukacji w zawodzie wraz z poselskim projektem ustawy wprowadzającym zasadę “apteka dla aptekarza” nie mają na celu całkowitej monopolizacji rynku detalicznego produktów leczniczych na rzecz farmaceutów?
  • Dlaczego minister zdrowia pozytywnie zaopiniował projekt MEN likwidujący zawód technika, mimo iż marszałkowie województw, Związek Pracodawców Aptecznych, Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek, Konfederacja Lewiatan przedstawiali racjonalne argumenty przemawiające za koniecznością utrzymania zawodu?
  • Czy minister zdrowia i minister edukacji narodowej mają świadomość, że zlikwidowanie zawodu technika farmacji – osoby, która bezpośrednio współpracuje z farmaceutą w procesie obiegu produktu leczniczego – przy jednoczesnym wdrożeniu do aptek recepty elektronicznej, zintegrowanego systemu obiegu produktami leczniczymi, nałożeniu nowych obowiązków na apteki w postaci monitorowania zamówień i niezwłocznego przesyłania listy brakujących produktów, sprawi że farmaceuta/ właściciel nie podoła fizycznie tym wszystkim obowiązkom?

Autor interpelacji wylicza wady przyjęcia oraz negatywne skutki wdrożenia obu komentowanych projektów. Są to:

  • naruszenie Konstytucji,
  • naruszenie zasady swobody działalności gospodarczej,
  • odebranie pacjentom mieszkającym na wsiach prawa do korzystania z systemu opieki zdrowotnej,
  • wygaszenie kształcenia techników farmaceutycznych w połączeniu z projektem “apteka dla aptekarza” oznacza likwidację połowy aptek w kraju,
  • związany z tym znaczny wzrost cen leków,
  • wydłużenie kolejek do lekarzy i czasu obsługi pacjenta.

Poseł Arkadiusz Myrcha wyraża w swoim piśmie zaniepokojenie przyszłą jakością polskiej opieki farmaceutycznej w związku z wprowadzanymi zmianami. Autor interpelacji zauważa: sami farmaceuci nie podołają obowiązkom, a nadto zaczną szkodzić pacjentom, bowiem 150-ty pacjent nie może być obsługiwany z taką samą uwagą, jak 10-ty.

Źródło: sejm.gov.pl.