foto: BlurryMe/shutterstock.com

Zdaniem Jacka Szwajcowskiego przyjęcie projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego zablokuje rozwój polskich aptek i zamknie drogę do otwierania nowych. Założyciel Pelionu był gościem wczorajszego wydania czatu inwestorskiego.

Jacek Szwajcowski reprezentuje Korporację Inwestycyjną Polskiej Farmacji w wezwaniu na akcje spółki Pelion, kończącym się w dniu 12 maja tego roku. W rozmowie uczestniczyło ponad 300 inwestorów, a gość odpowiedział na ponad 20 pytań.

Na pytanie o powody decyzji o opuszczeniu GPW Jacek Szwajcowski odparł, że jest ona strategicznym i długofalowym posunięciem. Środki na skup akcji KIPF pozyskała z kredytu bankowego i zostały one zdeponowane na rachunku w biurze maklerskim.

Istotną kwestią rozmowy stała się ocena perspektyw rynku farmaceutycznego w kraju po wprowadzeniu przyjętej przez Sejm i Senat ustawy “apteka dla aptekarza”. Jacek Szwajcowski wyraził bardzo zdecydowane stanowisko. Jego zdaniem po wejściu nowego prawa w życie praktycznie nie będzie możliwości otwierania nowych aptek w Polsce. I tego prawa nie będą mieli nawet farmaceuci indywidualni, którzy będą chcieli założyć swoją aptekę.

Założyciel Pelionu jest przekonany, że nowelizacja w proponowanym kształcie uniemożliwi rozwój sieci aptek.

Planując długoterminową strategię spółki, należy brać pod uwagę wszystkie aspekty jej funkcjonowania, a więc między innymi zmieniające się w czasie regulacje prawne.

Na pytanie, czy opuszczenie giełdy nie jest z punktu widzenia rozwoju podmiotu krokiem w tył, Jacek Szwajcowski odpowiedział, że zarówno wejście, jak i wyjście z GPW sa naturalnymi etapami w życiu spółek. Dla akcjonariuszy strategicznych, którzy nie mają planów sprzedaży swoich akcji, bycie spółką publiczną nie przynosi wartości dodanej.

Na pytanie o przebieg ogłoszonego wezwania i perspektywy podwyższenia ceny założyciel Pelionu odparł, że w pewnym sensie taka podwyżka już nastąpiła, ponieważ od momentu opublikowania wezwania wartość spółki spadła ze względu na nowe regulacje prawne. Możemy jedynie szacować jaka jest wartość tej premii – stwierdził gość czatu. Dodał, że wszystkie aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie Wzywającego.

Jacek Szwajcowski ocenił, że zapisane w poselskim projekcie nowelizacji prawa regulacje dotyczące koncentracji aptek są dla spółki negatywne.

Jego zdaniem jest to zła informacja dla akcjonariuszy Pelionu: nie dająca perspektyw rozwoju części detalicznej w Polsce.

Na pytanie czy Jacek Szwajcowski rozważa sprzedaż swoich akcji w razie niepowodzenia wezwania, gość czatu zaprzeczył. Jeden z uczestników rozmowy zapytał z kolei o bliższe szczegóły na temat procesu ustalania wyceny na poziomie 52,33 zł za akcję. Reprezentant Pelionu odparł, że zaproponowana cena jest wyższa od średniej, jaką można było uzyskać za akcje spółki w 2016 roku oraz za ostatnie 6 i 3 miesiące przed dniem ogłoszenia wezwania.

Na koniec spotkania Jacek Szwajcowski podziękował wszystkim uczestnikom, przypominając o dacie zakończenia wezwania w dniu 12 maja tego roku i zapraszając do odwiedzania strony internetowej KIPF.

Źródło: strefainwestorow.pl.