foto: wavebreakmedia/shutterstock.com

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach. NFZ zaznacza, że podawane w piśmie informacje są zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia popartym opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej.

Fundusz informuje, że nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy lub jego części w opakowaniu własnym apteki, niezależnie od wydanej pacjentowi ilości leku.

Jak czytamy w komunikacie, w rozumieniu Prawa farmaceutycznego (Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne [Dz. U. z 2016 roku poz. 2142 z późn. zm.]) lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii.

Natomiast zgodnie z  ustawą o refundacji (Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych [Dz. U. z 2016 roku poz. 1536, z późn. zm.]) lek sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, przygotowany z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, jest wydawany świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową pod jednym warunkiem. Przepisana dawka leku recepturowego musi być mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

W związku z tym NFZ informuje, że sporządzenie leku na podstawie składu określonego na  recepcie lub według receptury zawartej w Farmakopei Polskiej będzie podlegało refundacji ze środków publicznych po spełnieniu wymienionych w komunikacie warunków.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaznacza jednocześnie, że wydawanie jednoskładnikowych (przykłady: balsam peruwiański, wazelina biała) oraz wieloskładnikowych (przykłady: maść cholesterolowa, gotowe mieszanki ziół) surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy lub jego części w opakowaniu własnym apteki nie będzie traktowane jako wykonanie leku recepturowego, ale jako sprzedaż gotowego surowca farmaceutycznego lub sporządzenie fasunku aptecznego, które nie podlega refundacji ze środków publicznych.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami NFZ.