Ministerstwo Zdrowia opublikowało swoją ocenę sposobu wdrażania i egzekucji przepisów ustawy refundacyjnej. Resort zamierza wprowadzić niezbędne nowelizacje w związku ze stwierdzeniem wielu błędów.

W tekście wstępnym sprawozdania MZ czytamy: nie można przedstawić jednoznacznie pozytywnej czy jednoznacznie negatywnej oceny ustawy refundacyjnej. Resort stwierdził jednak wiele nieprawidłowości i błędów we wdrażaniu oraz stosowaniu przepisów prawa.

Negatywnie oceniono między innymi:

  • nieokreślenie odpowiednich kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia, ministerialnego Departamentu Polityki Lekowej i resortowej Komisji Ekonomicznej, która prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi;
  • brak odpowiedniej liczby pracowników w DPL, czego wymagały nowe zadania nakładane przez ustawę refundacyjną;
  • brak w DPL i w Komisji Ekonomicznej właściwego nadzoru merytorycznego, zarządczego i politycznego nad realizacją celów oraz zapisów ustawy.

Zauważono też pozytywne efekty ustawy refundacyjnej, przede wszystkim:

  • wdrożenie nowych rozwiązań prawnych, które miały na celu pozytywną korektę funkcjonowania rynku leków;
  • regulacje służące racjonalizowaniu wydatków płatnika publicznego na refundacje, obniżeniu i monitorowaniu cen farmaceutyków oraz stymulowaniu konkurencji;
  • wykorzystanie w procesie refundacyjno-cenowym nowoczesnych procedur w oparciu o aktualne standardy oceny technologii medycznych HTA (Health Technology Assesment) oraz w medycynie opartej na dowodach klinicznych (EBM – Evidence Based Medicine);
  • poprawa standardów przejrzystości.

W swoim raporcie Ministerstwo zwraca uwagę na ważne niedociągnięcia. Wbrew składanym deklaracjom nie przeznaczono oszczędności pozyskanych dzięki reformie systemu refundacyjnego na finansowanie nowych technologii lekowych. Ponadto w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowej ustawy dostęp pacjentów do niektórych farmaceutyków był ograniczony. Zbyt często (co dwa miesiące) publikowano obwieszczenia nowych list refundacyjnych, co skutkowało niepokojem wśród pacjentów i stratami finansowymi aptek.

Resort zamierza skorygować odnotowane błędy dzięki przewidywanej tak zwanej dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Obecnie znajduje się ona na etapie konsultacji publicznych.

Źródło: rp.pl.