foto: Roxana Gonzalez/shutterstock.com

Z najnowszego randomizowanego badania klinicznego fazy III wynika, że dzieci z zespołem Lennoxa-Gastauta (LGS) doznają mniejszej liczby napadów po aplikacji kannabidiolu. Zanotowano również poprawę ogólnego stanu pacjentów deklarowanego przez nich samych oraz przez opiekunów.

Zespół Lennoxa-Gastauta (LGS) jest chorobą należącą do grupy padaczek lekoopornych. Omawiane badanie miało na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności kannabidiolu w leczeniu tej przypadłości u dzieci.

Uczestników randomizowano do trzech grup, w których przez 14 dni stosowano różne dawkowanie leku:

 • 20 mg/kg/dobę (gr. I),
 • 10 mg/kg/dobę (gr. II)
 • placebo.

Wyniki okazały  się bardzo obiecujące. Odnotowano spadek średniej częstości napadów w miesiącu w grupie dzieci przyjmujących kannabidiol. Współczynnik ten wyniósł odpowiednio:

 • o 42 procent w grupie leczonej większą dawką,
 • o 37 procent wśród otrzymujących dawkę mniejszą
 • u 17 procent dzieci w grupie placebo.

Ponadto częstość napadów zmniejszyła się znacząco (o 50 procent lub więcej) u:

 • 40 procent uczestników z grupy I,
 • 36 procent z grupy II,
 • 15 procent z grupy placebo.

Bardzo dobre rezultaty zanotowano również pod względem ogólnego stanu pacjentów, deklarowanego zarówno przez nich samych, jak i przez ich opiekunów. Lepszą ocenę zauważono:

 • u 66 procent chorych w grupie otrzymującej 10 mg/kg/db kannabidiolu,
 • u 57 procent pacjentów leczonych dawką 20 mg/kg/db leku,
 • u 44 procent z grupy placebo.

Bardzo dobra okazała się tolerancja przyjmowanego leku przez uczestników. Najczęstszymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były senność i zmniejszenie apetytu. Skala dolegliwości nie była jednak nadmiernie uciążliwa: mieściła się od stanu łagodnego do umiarkowanego. Częstość wspomnianych działań niepożądanych wyniosła:

 • 94 proc. w grupie I,
 • 84 proc. w grupie II,
 • 77 proc. w grupie placebo.

Z obiecujących rezultatów przeprowadzonego badania cieszy się doktor Anup Patel z Ohio State University College of Medicine. Wierzę, że lek ten ma potencjał stać się przełomem w leczeniu chorych z zespołem Lennoxa-Gastauta (LGS), a jako lekarz cieszę się z perspektywy stosowania wystandaryzowanej i gruntownie przetestowanej farmakologicznej postaci substancji czynnej otrzymywanej z konopi indyjskich – podkreśla medyk. Dodaje również, że badanie kliniczne z kontrolą placebo, oznaczone jako GWPCARE3, było obszerne.

Pokazało, że dzięki stosowaniu kannabidiolu można uzyskać znaczącą redukcję częstości napadów epilepsji przy akceptowalnym profilu bezpieczeństwa.

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) oraz jej europejski odpowiednik (EMA) przyznały już testowanemu preparatowi kannabidiolu (Epidiolex) status leku sierocego.

Źródła: EpilepsyNewsToday/GW Pharma.