foto: Stokkete/shutterstock.com

Prezes Grupy Neuca Piotr Sucharski deklaruje, że jednym z głównych celów spółki jest praca na rzecz poprawy sytuacji niezależnych farmaceutów. Aby było to możliwe, należy inwestować w najwyższą jakość obsługi pacjenta.

Piotr Sucharski zaznaczył, że Neuca nieustannie poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które stymulują rozwój sektora farmaceutycznego. Prezes Grupy, podsumowując rezultaty spółki uzyskane w ubiegłym roku, podkreśla dobre efekty spójnej strategii. Wysokie noty wśród farmaceutów to również efekt stałego poszerzania naszej oferty pozwalającej na zwiększenie konkurencyjności niezależnych aptek. Chcąc wspierać relacje farmaceuty z klientem, czyli pacjentem, inwestujemy w nowe obszary i stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – deklaruje przedstawiciel firmy.

W 2016 roku Neuca umocniła swoją pozycję lidera sektora hurtu aptecznego. Udziały spółki tylko w grudniu zeszłego roku wzrosły do 29,8%. Dobry rezultat to między innymi efekt umocnienia na rynku aptek niezależnych. W ostatnim kwartale 2016 roku Grupa dysponowała 31,7% udziałów wobec 29,5% w analogicznym okresie 2015 roku.

Firma pracuje nad poprawą jakości obsługi klientów i zwiększeniem atrakcyjności oferty dedykowanej aptekom.

Raporty niezależnej firmy badawczej IMS Health sytuują Grupę Neuca na pierwszym miejscu wśród giełdowych dystrybutorów pod względem satysfakcji klienta.

Rok 2016 przyniósł bardzo dobre wyniki finansowe. Neuca w ponad 100 procentach zrealizowała autorską prognozę w tym zakresie – wypracowała 111,1 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych wobec przewidywanej kwoty 110 mln zł. W zestawieniu z rokiem 2015 zysk netto firmy wzrósł o 9%. Jeszcze większy wzrost – 15% – Neuca odnotowała na poziomie zysku brutto bez zdarzeń jednorazowych (niemal 140,2 mln zł).

Tomasz Józefacki, wiceprezes zarządu ds. rozwoju, wylicza trzy zasadnicze aspekty strategii spółki:

  • poszerzanie sieci przychodni lekarskich Świat Zdrowia,
  • rozwój kompetencji firmy w badaniach klinicznych,
  • praca rozwojowa w obszarze telemedycyny.

Tomasz Józefacki podkreśla nowe inicjatywy Grupy Neuca, które mają na celu poprawę sytuacji aptek niezależnych.

Wśród tych projektów najważniejsze są rozwiązania e-commerce:

  • apteline.pl – pierwsza w Polsce platforma do zamawiania leków online, skupia ona oferty specjalne dla wybranych grup chorych;
  • ortopedio.pl – strona oferująca porady fizjoterapeutów dla 70 tysięcy regularnych użytkowników oraz współpracująca z 420 aptekami w obszarze dostaw sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Ważnym elementem strategii Grupy jest systematyczne rozwijanie biznesów pacjenckich.  Do końca lutego 2017 roku sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia liczyła już 57 placówek, obejmujących swoim zasięgiem ponad 120 tysięcy pacjentów. Grupa uruchomiła markę Pratia dla firm działających w branży badań klinicznych. Neuca postawiła również na sektor telemedycyny, inwestując w 24% akcji firmy Telemedycyna Polska S.A. – lidera polskiego rynku teleopieki kardiologicznej.

Prezes Piotr Sucharski spodziewa się udanego roku 2017. Pozytywnie na zysk netto, który prognozujemy na poziomie 115 mln zł, będzie wpływał w dużej mierze wzrost rynku oraz dalsza poprawa wyników segmentu produktów własnych – przewiduje.