foto: Wallenrock/shutterstock.com

Grupa NEUCA odnotowała w 2016 roku wzrost zysku netto o 9 procent względem roku poprzedniego. Oznacza to pełną realizację własnej prognozy finansowej firmy.

Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 111,1 mln zł. Prognoza wyniku finansowego zakładała wypracowanie 110 mln zł. W zakresie zysku brutto bez zdarzeń jednorazowych spółka wypracowała niemal 140,2 mln zł. Oznacza to 15-procentowy wzrost względem analogicznego okresu roku 2015.

Dobre  rezultaty finansowe przekładają się na wzrost dywidendy. Z zysku za 2016 rok zarząd rekomenduje wypłatę 5,75 zł za akcję – to o 15 procent więcej niż przed rokiem. Wartość dywidendy sięgnie kwoty 26,8 mln zł. NEUCA prowadzi również skup akcji własnych, na co może do końca tego roku przeznaczyć sumę 40,5 mln zł.

Praca nad wzmocnieniem pozycji rynkowej przynosi wymierne efekty.

Zeszłoroczne przychody grupy sięgnęły poziomu 7,08 mld zł, co stanowi wzrost o niemal 2 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Tylko w czwartym kwartale 2016 roku przychody grupy NEUCA wyniosły 1,85 mld zł (wzrost względem analogicznego okresu roku 2015 o niemal 8 procent). Spółka umocniła swoją pozycję lidera branży hurtu aptecznego, osiągając 29,8 procent udziałów rynkowych w ubiegłym roku.

To był również czas dynamicznego rozwoju biznesów oferujących usługi dla pacjenta.

Do końca lutego tego roku liczba przejętych przez grupę przychodni lekarskich Świat Zdrowia sięgnęła 57. Łącznie placówki te obejmują swoim zasięgiem 120 tysięcy pacjentów.

W segmencie badań klinicznych spółka wprowadziła markę Pratia dla aktywnych w tej branży firm z grupy. W sektorze telemedycyny NEUCA zainwestowała w 24 procent akcji firmy Telemedycyna Polska S.A. – lidera polskiego rynku teleopieki kardiologicznej.

W zeszłym roku NEUCA umocniła się w segmencie aptek niezależnych. Grupa poprawiła swoje wyniki finansowe, osiągając wzrost na wszystkich poziomach rentowności. Raporty niezależnej firmy badawczej IMS Health lokują spółkę na pierwszym miejscu wśród giełdowych dystrybutorów pod względem satysfakcji klienta. W 2016 roku NEUCA odnotowała również wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży.

Źródło: strefainwestorow.pl.