foto: Iakov Filimonov/shutterstock.com

Naczelna Izba Aptekarska (NIA) organizuje międzynarodowy program staży zawodowych we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria – hiszpańskim stowarzyszeniem zrzeszającym farmaceutów szpitalnych.

To wyjątkowa okazja, aby znacznie poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifikacje. NIA zaprasza do wzięcia udziału w programie wszystkich farmaceutów, którzy aktualnie pracują w aptekach ogólnodostępnych, ale w przyszłości chcieliby wykonywać zawód farmaceuty szpitalnego.

Szczegóły programu

Zajęcia będą odbywały się w turach czterotygodniowych, w placówkach przyjmujących stażystów na terenie Hiszpanii. W roku 2017 przyznanych zostanie od dwóch do czterech stypendiów. Ich ostateczna liczba jest jednak uzależniona od wysokości pozyskanych środków finansowych.

Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra farmacji, aktualne prawo wykonywania zawodu, a także co najmniej dwuletni udokumentowany staż pracy na stanowisku farmaceuty. W momencie zgłoszenia do programu muszą być też zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej oraz znać język hiszpański w stopniu komunikatywnym.

Stypendia uzyskają osoby, które otrzymają najwyższą ilość punktów w trakcie rekrutacji. Regulamin programu staży zawodowych dostępny jest pod tym adresem.

Szczegółowe kryteria naboru na staż przedstawione są tutaj.