foto: Atstock Productions/shutterstock.com

Naczelna Izba Aptekarska zaprasza do udziału w Międzynarodowym Programie Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) jest hiszpańskim Stowarzyszeniem Naukowym, które za wiodący cel swojej działalności uznaje promocję, rozwój i zachęcanie do realizacji różnorodnych akcji formacyjnych, projektów naukowych oraz badań i innowacji w zakresie farmacji szpitalnej. Bliższe informacje o profilu SEFH można przeczytać na stronie www.sefh.es.

Pomysłodawczynią i koordynatorką omawianego programu stażowego jest magister farmacji Katarzyna Gancarz. Program powstał z myślą o farmaceutach szpitalnych, którzy pragną dynamicznego rozwoju zawodowego dzięki poszerzaniu swojej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Adresatami inicjatywy są osoby otwarte na naukę i wymianę doświadczeń w międzynarodowym środowisku.

Współpraca Naczelnej Izby Aptekarskiej z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria jest otwarciem służącym nawiązaniu trwałej relacji pomiędzy farmacją polską i zagraniczną

Do głównych celów programu zaliczają się:

  • zaznajomienie z praktycznymi wdrożeniami europejskich wytycznych GLP (Good Laboratory Practice) w aptekach szpitalnych na terenie Hiszpanii;
  • zapoznanie się ze specyfiką i organizacją pracy farmaceutów poprzez aktywny udział w wykonywaniu zadań realizowanych w hiszpańskich zespołach medycznych;
  • kontakt z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w celu automatyzacji prac, zapewnienia wzrostu efektywności i optymalizacji farmakoterapii pacjentów;
  • praktyczne szkolenia z zakresu wdrażania i obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w szpitalnych departamentach;
  • poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych minimalizujących koszty nowoczesnych terapii szpitalnych przy zachowaniu najwyższych standardów ich jakości;
  • zwiększenie biegłości farmaceutów w praktycznym sporządzaniu preparatów stosowanych w lecznictwie zamkniętym;
  • twórczą wymianę doświadczeń w międzynarodowym środowisku.

Uczestnicy stażu mogą rozwinąć swoje kompetencje językowe zarówno z zakresu specjalistycznego, jak i potocznie używanego języka hiszpańskiego.

Aby zgłosić swój udział w procesie naboru do stażu, należy spełnić warunki określone w Kryteriach Kwalifikacyjnych oraz Regulaminie oraz złożyć odpowiednie dokumenty w terminie wyznaczonym w Kalendarzu Rekrutacyjnym. Regulamin jest dostępny pod tym linkiem, natomiast Kryteria Kwalifikacyjne tutaj.

NIA zamieszcza na swojej stronie internetowej kalendarz rekrutacyjny do programu stażowego. Nabór rozpoczyna się od dziś i potrwa niemal do końca maja. Harmonogram przewiduje pięć etapów:

10.04.2017 Rozpoczęcie rekrutacji do Programu.
10.05.2017 Zakończenie terminu przyjmowania zgłoszeń.
18.05.2017 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do rozmowy rekrutacyjnej i rozwiązania krótkiego testu językowego, ogłoszenie listy rezerwowej.
25.05. 2017 Rozmowa kwalifikacyjna i test językowy w siedzibie NIA.
26.05.2017 Ogłoszenie wyników rekrutacji.

NIA przypomina o konieczności wypełnienia i właściwego  wydrukowania formularza zgłoszeniowego. Zamieszcza ponadto link do niego.

Osobą polecaną do kontaktu jest koordynatorka projektu Katarzyna Gancarz (e-mail stazedlafarmaceutow@gmail.com, telefon 695 328 614).

Źródło: nia.org.pl.