foto: Zahraa Saleh/shutterstock.com

W niedzielę 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu (World Autism Awareness Day). Hasło tegorocznej edycji, którą przygotowała Fundacja SYNAPSIS, brzmiało: “Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski”.

Hasło ma ścisły związek z ukształtowanym już w ten dzień zwyczajem podświetlania budynków na niebiesko. Tradycję tę zapoczątkowała w 2011 r. organizacja Autism Speaks. Poprzez ekspozycję koloru w formie świateł w przestrzeni miejskiej, elementów garderoby lub tła zdjęć profilowych na portalach, można dać wyraz solidarności z autystykami oraz z ich bliskimi. Dlatego w niedzielę rozbłysły na niebiesko niektóre miejsca w stolicy Polski takie, jak Pałac Kultury i Nauki, Warsaw Spire, Rondo ONZ oraz różne mniejsze obiekty. Dla chętnych odbył się wspólny spacer po mieście szlakiem błękitnych iluminacji.

Ważniejszą częścią akcji są jednak zaplanowane na kwiecień warsztaty edukacyjne oraz spotkania ze specjalistami na temat autyzmu.

Niezbędna edukacja

Przybliżanie istoty problemu jest bardzo potrzebne ze względu na wciąż niewystarczającą pomoc dla ludzi dotkniętych tym zaburzeniem. Chociaż większość osób – ponad 85% obywateli – zetknęła się w życiu z samym pojęciem autyzmu, to jednak niewielu potrafi wymienić poprawnie charakterystyczne objawy.

Dla przypomnienia: autyzm to zaburzenie neurorozwojowe spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Potrafi objawiać się na różne sposoby, jednak istnieje grupa objawów wspólna dla wszystkich osób dotkniętych tą przypadłością. Są to trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się oraz komunikacji, skutkujące problemami w relacjach społecznych. Obserwuje się także sztywność zachowań i ograniczenie wyobraźni. Objawy mają bardzo różne stopnie nasilenia.

Jak tłumaczy Łukasz Kościuczuk z fundacji SYNAPSIS, od prawidłowego określania symptomów zależy dalszy rozwój i życie dzieci z autyzmem. Wczesna diagnoza pozwala bowiem na szybkie rozpoczęcie terapii, która w przyszłości daje szansę na samodzielne życie.

Warto dodać, że w dzisiejszych czasach autyzm to jedno z najczęściej diagnozowanych na świecie zaburzeń w rozwoju i według ONZ – jeden z najważniejszych aktualnych problemów zdrowotnych.

Wsparcie

Każdy, kto ma ochotę może udzielić wsparcia autystykom oraz ich rodzinom. Na stronie internetowej Fundacji znajdują się zarówno numer konta, jak i materiały promocyjne, które można pobrać, wydrukować i rozpowszechnić w swoim otoczeniu. Nie brakuje również darmowych treści edukacyjnych w rodzaju instrukcji do zajęć oraz poradników. Mogą być one cenną pomocą dla autystyków, ich rodziców, dziadków, a także rówieśników w szkole.