foto: shutterstock.com

Zarząd przedsiębiorstwa Pelion S.A. poinformował media o dokonaniu odpisu weryfikującego wartość produktów zakupionych od spółki Pharmapoint Sp. z o.o. Odpis uaktualnia wartość nabytych towarów w łącznej kwocie wynoszącej 8,9 mln złotych. W rezultacie wynik operacyjny w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym firmy Pelion za pierwszy kwartał 2017 roku zostanie obniżony również o około 8,9 mln złotych.

Uzasadnienie decyzji

Decyzję o dokonaniu odpisu podjęła  28 kwietnia 2017 roku spółka Pharmapoint, należąca do Grupy Pelion Healthcare. Jako przyczynę takiego kroku firma podaje niewypłacalność kontrahenta współpracującego z nią w ramach dystrybucji produktów oraz świadczenia usług marketingowych. Warto zauważyć, że zarząd informował o zaistniałych problemach już w raporcie bieżącym nr 19 z dnia 20 grudnia 2016 r. Pod koniec ubiegłego roku, ze względu na pogarszającą się sytuację kontrahenta, zaprzestano działalności promocyjnej nabytych towarów.

Zaangażowane firmy

Pelion S.A. jest jedną z największych grup kapitałowych funkcjonujących na rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie.  Powstała z 1990 r. w oparciu o polski kapitał z inicjatywy polskich przedsiębiorców. Zajmuje się dystrybucją farmaceutyczną dla wszystkich sektorów – hurtowego, detalicznego oraz szpitalnego, a także obrotem towarów drogeryjnych. W chwili obecnej zatrudnia ponad 9 tysięcy pracowników, a jej obroty osiągają wartość około 8,5 mld złotych rocznie.

Zależna od niej spółka Pharmapoint Sp. z o.o. została utworzona jako rezultat restrukturyzacji Grupy Pelion Healthcare przeprowadzonej jesienią 2011 roku. Firma ta odpowiada przede wszystkim za sprzedaż hurtową towarów – do innych hurtowni farmaceutycznych.