foto: Kwangmoozaa/shutterstock.com

Opublikowano raport Pex Pharmasequence podsumowujący luty tego roku na rynku farmaceutycznym. Wynika z niego, że wartość sprzedaży rynku aptecznego spadła o 1,6% względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Oto rezultaty w poszczególnych kategoriach.

Wartość sprzedaży statystycznej apteki

w lutym wyniosła ona 184 tys. zł i była niższa o 2,65% od wartości sprzedaży z tego samego miesiąca ubiegłego roku.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego

wyniosła 2 748 mln PLN i była mniejsza o 1,60% od wartości sprzedaży odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży dla statystycznej apteki

  • w sprzedaży odręcznej  wartość zwiększyła się o 1,14%;
  • dla leków pełnopłatnych na receptę sprzedaż zmalała o 5,30%;
  • dla recept refundowanych zmniejszyła się o 5,31%;
  • produkty w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały spadek o 9,51%;
  • w porównaniu do stycznia tego roku średnia sprzedaż statystycznej apteki w lutym spadła o 9,14%.

Średnia cena produktów leczniczych

w lutym 2017 roku wyniosła 17,76 zł, co oznacza wzrost o 3,15% względem stycznia 2016;
względem analogicznego okresu 2016 roku średnia cena zwiększyła się o 3,36%;
w porównaniu do lutego 2016 roku ceny produktów zwiększyły się we wszystkich segmentach rynku.

Średnia marża apteczna

w lutym 2017 roku wyniosła 25,62% i była niższa od marży w analogicznym okresie poprzedniego roku o 0,12 pp;
w porównaniu do stycznia 2017 roku marża spadła o 0,39 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego

  • była o 274,24 mln zł niższa od wartości rynku w poprzednim miesiącu;
  • największy spadek wartości sprzedaży odnotowały produkty w sprzedaży odręcznej (o 196,49 mln zł);
  • w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zmniejszyła się o 44,80 mln zł;
  • w tym zestawieniu wartość spadła dla wszystkich kategorii produktów z wyjątkiem produktów w sprzedaży odręcznej (zwiększyły swą wartość o 25,89 mln zł).

Autorzy raportu prognozują, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie ponad 32,5 mld zł i będzie wyższa o 2,5% względem rezultatu sektora w roku 2016. Przewidywana wartość refundacji leków na koniec tego roku wyniesie powyżej 8,2 mld zł, czyli o 1,9% więcej niż zeszłoroczna wartość refundacji.

Źródło: Pex Pharmasequence.