foto: Kateryna Kon/shutterstock.com

Oporność bakterii na antybiotyki to w ostatnich latach coraz poważniejszy problem, sygnalizowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Temat ten podejmują również koncerny farmaceutyczne. Pfizer uruchomił niedawno interaktywną stronę internetową opracowaną specjalnie w celu prezentowania oraz aktualizowania globalnych danych, dotyczących zagrożeń w 60 różnych krajach.

Strona i aplikacja ułatwią wybór leczenia

Nowa platforma o nazwie Antimicrobial Testing Leadership and Surveillance – w skrócie ATLAS – ma zapewniać łatwy i szybki dostęp do informacji o skuteczności różnych antybiotykoterapii oraz o wzroście oporności niektórych bakterii na leczenie. Skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia, ale także do całych społeczności zamieszkujących dane regiony.

Jak tłumaczy dr Freda Lewis-Hall, dyrektor ds. medycznych firmy Pfizer, aktualna wiedza w tym zakresie jest niezwykle istotna w podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia pacjentów. Dlatego oprócz strony internetowej przygotowano również aplikację mobilną, za pomocą której można stale monitorować przebieg antybiotykoterapii oraz dane na temat możliwego wystąpienia lekooporności.

Baza danych będzie weryfikowana co 6 miesięcy. W międzyczasie informacje udostępniane na stronie mogą być też oceniane przez korzystających z niej lekarzy. Użytkownicy mają również dostęp do różnych narzędzi pozwalających na tworzenie zestawień, tabel i analiz. Uwzględniają one takie parametry, jak źródło próbek, patogen, miejsce występowania, a także dane o wrażliwości uzyskane w badaniach in vitro.

Platforma ATLAS została zaprezentowana po raz pierwszy 22 kwietnia 2017 r. podczas corocznego zgromadzenia Europejskiego Kongresu Klinicznej Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych (ECCMID) w Wiedniu. Obecnie można z niej już korzystać pod adresem: www.atlas-surveillance.com.

WHO na temat skali problemu

Według WHO rosnąca oporność patogenów stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata. Za rozwój tego zjawiska odpowiadają różne praktyki – między innymi nadmierne stosowanie antybiotyków – zarówno w lecznictwie, jak i w przemyśle. W efekcie gram-ujemne bakterie będące źródłem wielu chorób zakaźnych stają się coraz mniej wrażliwe na skuteczne dotąd lekarstwa. Szacuje się, że lekooporność jest przyczyną już blisko 700 tysięcy zgonów rocznie. Eksperci WHO przewidują, że w razie biernego podejścia do problemu, liczba ta mogłaby w ciągu najbliższych trzech dekad  wzrosnąć nawet do 10 milionów.

Jako decydujący element walki z zagrożeniem wskazuje się w tym wypadku zapobieganie dalszemu wzrostowi lekooporności patogenów. Opracowana przez Pfizer platforma ATLAS może zatem okazać się cennym narzędziem w nakreślaniu szerokiego obrazu sytuacji oraz w budowaniu strategii przeciwdziałania.