foto: Tashatuvango/shutterstock.com

Europejski Urząd Patentowy (EPO) podliczył ilość wniosków zgłoszonych w 2016 roku. Z danych wynika, że wśród polskich firm farmaceutycznych absolutnym liderem pod względem liczby zgłoszeń jest Polpharma.

Firma złożyła w ubiegłym roku aż 10 wniosków patentowych. Jedynym podmiotem z naszego kraju, który może pochwalić się wyższym wynikiem w tym zakresie jest Uniwersytet Jagielloński z dwunastoma wnioskami. Daje to Polpharmie niekwestionowane pierwszeństwo w kategorii przedsiębiorstw.

Sukcesy Polpharmy

Co takiego opracowała w minionym roku Polpharma? Osiągnięcia firmy są wyraźnie zróżnicowane i świadczą o wszechstronnym rozwoju jej działalności. Trzy wnioski dotyczyły składu postaci gotowej lekarstwa. Dwa wnioski obejmują nowe sposoby produkowania substancji aktywnych. Po dwa zgłoszenia przypadły również na nowe metody wytwarzania biotechnologicznej substancji aktywnej oraz form krystalicznych substancji aktywnych. Jeden wniosek dotyczy składu biotechnologicznej formy gotowej.

Polpharma to lider polskiego rynku farmaceutycznego. Jest największym producentem leków w naszym kraju, a w jego ofercie znajduje się blisko 600 produktów obejmujących wszelkie kategorie terapeutyczne. Firma prowadzi również intensywną działalność na rynkach zagranicznych – przede wszystkim państw Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Centralnej. Posiada usytuowane w różnych zakątkach świata zakłady produkcyjne oraz ośrodki badawcze. Na szczególną uwagę zasługuje laboratorium biotechnologiczne, które mieści się w Gdańsku – stanowi ono jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie. Ponadto, stale rozwijana jest fabryka leków biologicznych ulokowana w Duchnicach pod Warszawą.

Dynamiczny rozwój firmy

Rozwój Polpharmy z roku na rok staje się coraz bardziej dynamiczny. Jednym z wyznaczników tego wzrostu jest właśnie liczba wniosków zgłaszanych do EPO. W 2014 r. firma dokonała jedynie trzech zgłoszeń, w 2015 r. odnotowano już dziewięć, natomiast w roku 2016 – liczba ta sięgnęła okrągłej dziesiątki.

Podnoszące się wyniki przedsiębiorstwa są ściśle związane ze zwiększeniem nakładów na inwestycje w badania i rozwój. Szacuje się, że od roku 2000 wydatki firmy na te dziedziny wyniosły blisko 1,5 mld złotych. Dział badań i rozwoju konsekwentnie poszerzany w przedsiębiorstwie, liczy już 466 pracowników. Aż 74 zatrudnione w nim osoby posiadają tytuły doktorów.

Firma chętnie inwestuje w innowacyjne technologie produkcji. Dotyczą one zarówno farmaceutyków, jak i rozwiązań biotechnologicznych, które mogą okazać się kluczowe w dalszej perspektywie. Biotechnologia już od jakiegoś czasu pozostaje strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Polpharma.

Znaczenie współpracy z polską nauką

Jak twierdzi wiceprezes zarządu Polpharmy Bożenna Kozakiewicz, która odpowiada za sprawne funkcjonowanie działu B&R, bardzo ważna pozostaje współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi. Od 2001 r. firma prowadzi Naukową Fundację, która sponsoruje projekty badawcze oraz udziela stypendiów młodym talentom w dziedzinie farmacji i medycyny.

Dzięki tej współpracy przedsiębiorstwo może stale podnosić własną konkurencyjność, a także oferować nowoczesne rozwiązania potrzebne zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Prawdziwą satysfakcję daje również świadomość współtworzenia i uczestniczenia w rozwoju polskiej gospodarki bazującej na wiedzy.

Liczby i wnioski

Przy okazji podobnych podsumowań, warto zauważyć, jaką rolę odgrywa polska nauka w rozwoju krajowego przemysłu. Tu również jednym z wyznaczników pozostaje aktywność patentowa. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, Polska przoduje pod względem wniosków zgłaszanych przez uniwersytety oraz instytuty. Spośród ośmiu największych wnioskodawców, aż sześć podmiotów to uczelnie i inne ośrodki naukowe.

Polskie firmy i uczelnie uzyskały w 2016 r. łącznie 180 patentów. Co ciekawe, chociaż ilość zgłaszanych wniosków obniżyła się w porównaniu z rokiem 2015 o blisko 27,9%, to jednak liczba przyznanych ostatecznie patentów podniosła się o 29 przypadków. Wyniki wydają się zmierzać w korzystnym dla Polski kierunku w myśl zasady: mniej, ale za to skuteczniej.

Procedura udzielania patentów stosowana przez EPO jest scentralizowana. Dzięki niej wynalazcy otrzymują ochronę patentową w 38 krajach członkowskich tak zwanej Europejskiej Organizacji Patentowej. Z dokładnymi danymi EPO dotyczącymi 2016 r. można zapoznać się w raporcie dostępnym pod tym linkiem.