foto: Budimir Jevtic/shutterstock.com

Niedawno rozpoczęto badania I/II fazy klinicznej doustnego leku SEL24 o potencjalnym działaniu antynowotworowym. Badania obejmują testy na ludziach i przeprowadzane są w ośrodku klinicznym w Stanach Zjednoczonych. SEL24 jest wynalazkiem polskiej firmy Selvita, która ogłosiła niedawno, że lek trafił już do pierwszego pacjenta.

Wynalazek polskiej firmy

Preparat jest przeznaczony do zwalczania opornej postaci ostrej białaczki szpikowej. Stanowi dualny inhibitor kinaz PIM oraz FLT3, które mają decydujące znaczenie dla rozwoju nowotworu.

SEL24 jest pierwszym lekiem wykorzystującym taki mechanizm działania i najprawdopodobniej pierwszym przypadkiem takiej kariery lekarstwa opracowanego w polskim laboratorium. Dyrektor naukowy oraz wiceprezes Selvity dr Krzysztof Brzózka wyraża nadzieję, że za dotychczasowym sukcesem w organizacji badań nastąpi także sukces w wymiarze medycznym. Innymi słowy – że SEL24 wykaże swoją skuteczność w leczeniu choroby.

Na takie wyniki trzeba będzie jednak trochę poczekać. Badanie fazy I/II dopiero się rozpoczęło i ma za zadanie zgromadzić szereg niezbędnych informacji o bezpieczeństwie stosowania preparatu, a także o biomarkerach. Dane te są niezwykle ważne dla przyszłej skuteczności leku – zarówno w terapii ostrej białaczki szpikowej, jak i innych nowotworów hematologicznych. Celem leczenia ma być uzyskanie remisji lub znaczne wydłużenie życia pacjentów.

Selvita to firma biotechnologiczna, która zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem nowych rozwiązań terapeutycznych w walce z nowotworami, z chorobami autoimmunologicznymi oraz z chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzi również badawczo-rozwojową działalność usługową i tworzy systemy informatyczne dla innowacyjnych przedsięwzięć. Od grudnia 2014 roku firma jest notowana na GPW.