foto: racorn/shutterstock.com

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez portal GdziePoLek.pl i Fundację My Pacjenci, więcej niż połowa Polaków doświadczyła choć raz sytuacji, w której apteka nie dysponowała potrzebnym im lekiem. Znaczna część pacjentów oczekuje niezbędnych informacji na temat dostępności tych produktów, które byłyby publikowane drogą internetową.

Portal we współpracy z fundacją pytał ankietowanych o ich doświadczenia w aspekcie dostępności do lekarstw w aptekach. Badanie wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Autorzy ankiety chcieli dowiedzieć się, na ile istotny w skali kraju jest problem z dostępnością do lekarstw i jak często pacjenci muszą udawać się do innych placówek w poszukiwaniu potrzebnych im farmaceutyków.

Ponad połowa ankietowanych zna ten problem z osobistego doświadczenia. Co szósta osoba nie mogła zakupić leku w połowie spośród swoich wizyt w aptekach lub nawet częściej. Trudności z dostępem do lekarstw, które wymuszają wizytę w innej aptece, rzadko odczuwa 40% pytanych.

Z badania można wysnuć wniosek, że Polacy często odwiedzają apteki. Przynajmniej raz na trzy miesiące czyni to 82% dorosłych ankietowanych, natomiast co najmniej raz na pół roku – aż 90%. Ponad Połowa respondentów odwiedza apteki raz w miesiącu lub częściej.

Co ciekawe, częstotliwość aptecznych zakupów jest wśród mieszkańców dużych i mniejszych ośrodków podobna.

W tej kategorii nie miał większego fakt bycia beneficjentem programu pod nazwą “500 plus”. Można nawet odnotować, że w grupie najczęściej odwiedzających apteki rezultaty były na poziomie poniżej średniej.

Jakie pomysły na poprawę sytuacji z dostępnością do lekarstw są najpopularniejsze?

  • możliwość internetowego sprawdzenia dostępności produktów oraz ich cen w bazie aptek, a następnie osobistego zakupu – 37% odpowiedzi;
  • możliwość zamówienia produktów w wybranej aptece drogą internetową i następnie osobistego odbioru w placówce – 32% odpowiedzi;
  • możliwość zamówienia dowozu lekarstw do domu za dodatkową opłatą – 15% odpowiedzi.

Ostatnie z wymienionych rozwiązań funkcjonuje na rynku niemieckim. Wśród polskich respondentów cieszy się jednak relatywnie niewielką popularnością.

Co istotne, dobór preferencji nie zależy od skali problemu z dostępnością do lekarstw, jakiego doświadczyły poszczególne grupy ankietowanych.

Jedynie możliwość uprzedniego sprawdzenia stanów magazynowych danej apteki wydaje się mieć relatywną przewagę nad pozostałymi odpowiedziami wśród tych, którzy najczęściej szukają leków w innych aptekach.

Opcja dowozu farmaceutyków za dodatkową opłatą nie jest znacząco bardziej popularna wśród osób zamożniejszych czy zamieszkujących duże miasta. W żadnej z grup ankietowanych ta możliwość nie zajmuje pozycji wyższej niż ostatnia na liście podanych opcji.