foto: Pongsak A/shutterstock.com

Już wkrótce w Polsce powstanie ośrodek, który będzie zajmował się tzw. badaniami przedklinicznymi. Nowa placówka pozwoli na opracowywanie innowacyjnych lekarstw, a także metod terapii nowotworów. To wynik wspólnych wysiłków Warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz koncernu Roche. Przyszły ośrodek będzie nosił nazwę Centrum Naukowo-Przemysłowego i ma służyć jako modelowy przykład współpracy świata nauki i biznesu.

Drogie brakujące ogniwo

Zgodnie z wyjaśnieniami koordynatorki CNP Iwony Ługowskiej, Centrum ma stać się niezbędnym, dotychczas brakującym ogniwem w procesie wytwarzania nowoczesnych leków w naszym kraju. Wcześniej polscy naukowcy nie mieli okazji uczestniczyć w każdej fazie badań zmierzających do rozwoju nowych substancji. Brakowało zaplecza oraz środków finansowych na tego rodzaju wyposażenie. Warto mieć na uwadze, że opracowanie jednego preparatu w światowych laboratoriach zajmuje przeciętnie od 10 do 15 lat i kosztuje od 1 do 1,5 mld dolarów, a największe ilości zasobów trzeba przeznaczyć właśnie na badania przedkliniczne.

Szansa dla naukowców oraz dla pacjentów

Założenie tej placówki stanowi zatem cenne dopełnienie rynku, umożliwiające współpracę z najlepszymi specjalistami oraz stworzenie przełomowych rozwiązań terapeutycznych. Podstawowym zakresem prac mają być leki onkologiczne, ale część zasobów zostanie przeznaczona także na nowe technologie medyczne. Centrum ma również wspierać edukację przyszłych specjalistów i pracowników oraz dbać o ochronę własności intelektualnej i przemysłowej.

Dzięki funduszom pozyskanym od koncernu Roche, a także z programu Strategmed prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przygotowywanie budynku Oddziału Badań Wczesnych Faz powoli dobiega końca. Nowa placówka badawcza zostanie otwarta już za kilka miesięcy – najprawdopodobniej pod koniec czerwca 2017 r.