foto: FabrikaSimf/shutterstock.com

Opublikowano raport PEX PharmaSequence podsumowujący marzec tego roku na rynku aptecznym w Polsce. Wartość sprzedaży w sektorze wzrosła względem ubiegłego roku o 6,8%.

Wartość ta w marcu wyniosła 2 974 mln zł, jest zatem niemal o 7% wyższa względem odnotowanej w 2016 roku. W tym samym zestawieniu zanotowano następujące rezultaty dla poszczególnych segmentów:

  • sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 061 mln zł – wzrost o 6,2%;
  • sprzedaż odręczna preparatów bez recepty sięgnęła kwoty 1 226 mln zł – wzrost o 6,8%;
  • sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 669 mln zł i wzrosła o 7,9%.

W marcu tego roku obrót statystycznej apteki wyniósł 199 tys. zł (dane liczone w cenach detalicznych brutto) i był wyższy niż przed rokiem o 5,6%.

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął wartość niemal 29,0%. Wartość refundacji w marcu 2017 wyniosła 753 mln zł, co oznacza wzrost o 7,9%.

W kategorii średnich cen na rynku w zestawieniu marzec 2017-marzec 2016 zanotowano:

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece wyniosła 18,04 zł (wzrost o 4,8%);
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych wyniosła 27,20 zł (wzrost o 0,2%);
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne wyniosła 24,21 zł (wzrost o 5,9%);
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej wyniosła 12,66 zł (wzrost o 5,9%).

Wiceprezes PEX PharmaSequence doktor Jarosław Frąckowiak w swoim komentarzu do najnowszego raportu zaznacza, że porównując marzec i luty tego roku, wartość sprzedaży rynku zwiększyła się o 8,2% (o 226 mln zł).

Ekspert podkreśla, że w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 odnotowano wzrost we wszystkich ujętych zestawieniem segmentach.

Największy wzrost odnotowano w grupie leków pełnopłatnych (7,9%).

Doktor Frąckowiak zaznacza ponadto, że wszystkie segmenty rynku zanotowały wzrost również w ujęciu marzec-luty. Największe różnice dotyczą kategorii leków refundowanych oraz pełnopłatnych (odpowiednio 11,6% oraz 13,1%).

W marcu bieżącego roku średnia marża apteczna dla wszystkich farmaceutyków wyniosła 25,1% i względem analogicznego okresu 2016 roku była niższa o 2,1%, natomiast względem lutego tego roku zmniejszyła się o blisko 2,0%.

Wzrosła natomiast średnia cena leku. Względem marca 2016 zwiększyła się o 4,8%, a w porównaniu do lutego 2017 0 1,6%.

Wartość refundacji lekarstw w marcu tego roku wyniosła 753 mln zł i była wyższa względem marca 2016 roku o 7,9%. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane spadł wobec analogicznego okresu ubiegłego roku o 1,1 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca tego roku spadł natomiast o 0,3%.

Doktor Jarosław Frąckowiak prognozuje, że na koniec 2017 roku wartość sprzedaży całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 32, 6 mld zł, czyli o 2,6% więcej niż w roku 2016. Estymowana wartość refundacji może sięgnąć kwoty powyżej 8,2 mld zł (wzrost o 2,0%).

Źródło: pharmaexpert.pl.