foto: ESB Basic/shutterstock.com

Po raz pierwszy od 2013 roku odnotowano spadek wartości rynku leków refundowanych. Jednocześnie według raportu QuintilesIMS liczona w cenach detalicznych całkowita wartość sprzedaży aptecznej wzrosła w porównaniu lat 2016 i 2015.

W ubiegłym roku wartość ta wyniosła 31,2 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5% – o niemal 1,06 mld zł względem 2015 roku.

Wzrosła również całkowita wartość rynku aptek otwartych (segmenty Rx i SM), liczona w cenach detalicznych. W 2016 roku sięgnęła kwoty 30,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2% – o blisko 959 mln zł względem 2015 roku.

Wartość rynku leków na receptę wyniosła natomiast 18 mld złotych. Segment sprzedaży farmaceutyków Rx odnotował wzrost na poziomie 1,8%, czyli o ponad 324 mln zł.

Wartość rynku leków refundowanych spadła do poziomu 12,2 mld zł, czyli o 0,3% – co odpowiada kwocie niemal 38,7 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 5,8 mld zł – to wzrost o 6,6%, czyli o ponad 363 mln zł.

Katarzyna Leoszkiewicz, analityk rynku farmaceutycznego, zauważa spadek wartości rynku leków refundowanych. Złożyło się na to kilka czynników takich jak renegocjacje decyzji refundacyjnych i w konsekwencji niższe ceny leków, wprowadzenie tańszych odpowiedników do danej grupy limitowej oraz przeniesienie do rynku szpitalnego niektórych leków zawierających czynniki stymulujące granulopoezę, stosowanych w chorobach onkologicznych – analizuje ekspertka.

Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty zanotował wzrost na poziomie 5,2%. Jest to względem roku 2015 różnica wynosząca ponad 641 mln zł. W dużej mierze do takiego rezultatu przyczyniła się sprzedaż lekarstw przeciwbólowych (wzrost o 75 mln zł).

Całkowita wartość rynku sprzedaży wysyłkowych e-aptek – liczona w cenach detalicznych – wzrosła aż o 42%, sięgając kwoty niemal 340 mln zł. To o 100 mln zł więcej niż w roku 2015.

W 2016 roku średni wydatek pacjenta za jedno opakowanie produktu (Rx i SM) wyniósł 13,6 zł, czyli wzrósł o 2% rok do roku.

Źródło: QuintilesIMS.