foto: Africa Studio/shutterstock.com

Według raportu organizacji badawczej RAND Europe w 2015 roku tylko 55% pracowników ochrony zdrowia zgodziło się ujawnić swoje zarobki w firmach farmaceutycznych. Autorzy analizy spodziewali się dużo większej otwartości ankietowanych w tej sprawie.

Zakładano, że o swoich zarobkach może poinformować 70% lekarzy. Uzyskany rezultat jest więc o wiele niższy.

Ankieta jest częścią międzynarodowego europejskiego projektu, który ma na celu zwiększenie transparentności współpracy lekarzy z koncernami farmaceutycznymi. Drugim ważnym zamierzeniem inicjatywy jest poprawa standardów opieki nad pacjentami.

W 2016 roku na zlecenie Stowarzyszenia Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego (ABPI) przeprowadzono sondaż, który wskazywał na daleko idącą otwartość w sprawie ujawniania wynagrodzeń:

  • 89% ankietowanych opowiedziało się za ujawnieniem zarobków z pracy dla firm farmaceutycznych;
  • 64% zgodziło się, że informacje te powinny być publicznie dostępne;
  • 26% nie dostrzegało potrzeby ujawniania zarobków;
  • 24% uważało, że mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na innowacyjność ich firm;
  • 26% było zdania, że nie wpłynie to w żaden sposób na relacje pracowników z firmami.

Szef ABPI Mike Thompson deklaruje: naszym celem jest, aby 100% brytyjskich pracowników służby zdrowia, którzy współpracują z firmami farmaceutycznymi w obszarach takich jak opracowywanie leków oraz poprawa leczenia pacjentów, wyrażało zgodę na publikowanie takich danych.

Stowarzyszenie Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego chce kontynuować współpracę z NHS i europejskimi organizacjami, aby publikowane statystyki były możliwie spójne i precyzyjne.

Środki przeznaczane przez branżę farmaceutyczną na współpracę z lekarzami i organizacjami sektorowymi są znaczne.

Jak wynika z aktualnych danych, przemysł farmaceutyczny wydał na ten cel w sumie 363 milionów funtów. Tylko w czerwcu ubiegłego roku kwota ta sięgnęła 340,3 milionów funtów. 254 milionów funtów przeznaczono zaś na działania związane z badaniami i rozwojem nowych farmaceutyków.

Źródło: PharmaTimes.