Dziś od godziny 10:00 obraduje sejmowa Komisja do spraw Deregulacji, która ma rozpatrzyć poprawki zgłoszone do projektu “apteka dla aptekarza”. Posłanki i posłowie zdecydowali o odrzuceniu ważnych zgłoszonych korekt.

Poseł wnioskodawca Waldemar Buda z ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość przywołał opinię Biura Analiz Sejmowych, które uznało, iż ustawa w kształcie zawartym w sprawozdaniu Komisji jest niezgodna z konstytucją oraz prawem europejskim.

W związku z tym należy wprowadzić do projektu odpowiednie poprawki.

Jak wskazał wnioskodawca, jeżeli usuwamy zapis dotyczący farmaceuty, to nie ma żadnego uzasadnienia, by ograniczać prowadzenie apteki dla podmiotów kapitałowych, spółek kapitałowych. Zdaniem posła Waldemara Budy należy więc przywrócić pierwotny kształt projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego.

Podczas posiedzenia Komisji jeden z obradujących sformułował poważne zarzuty dotyczące sposobu procedowania omawianego projektu. Jego zdaniem pomysłodawcy nie wypracowali niezbędnych analiz skutków regulacji, nie zachowali właściwej procedury konsultacji i usiłują w pośpiechu “przepchnąć projekt kolanem”.

Reprezentujący partię Kukiz’15 Jakub Kulesza nazwał natomiast procedowany projekt strasznym potworkiem, który godzi w interesy obywateli, społeczeństwa, pacjentów i klientów, a jest w interesie wąskiej grupy osób. Poseł podkreślał, że proponowany kształt projektu to w jego przekonaniu efekt podejrzanych nacisków i aktywności rozmaitych grup interesów.

Padło nawet stwierdzenie o udziale “lobbystów” w tej sprawie.

Jakub Kulesza poinformował o poprawkach przygotowanych przez jego ugrupowanie i dodał, że liczy na odrzucenie projektu ustawy w całości.

Sejmowa Komisja odrzuciła dziś następujące poprawki:

  • poprawka Platformy Obywatelskiej znosząca ograniczenia demograficzne i geograficzne przy wydawaniu zezwoleń na nowe apteki;
  • poprawka Kukiz’15 dotycząca sposobu liczenia odległości między aptekami nie w linii prostej, ale wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
  • poprawka Kukiz’15 o wyłączeniu z kryteriów demograficznych i geograficznych z bezpośredniego sąsiedztwa ośrodków zdrowia i galerii handlowych;
    poprawka Kukiz’15 umożliwiająca przenoszenie aptek w ramach specjalnego zezwolenia;
  • poprawka Prawa i Sprawiedliwości o stworzeniu szczególnej opcji wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek z pominięciem kryteriów geograficznych i demograficznych, za zgodą ministra zdrowia i z pozytywną opinią WIF, wójta, burmistrza lub prezydenta;
  • poprawka Platformy Obywatelskiej znosząca ograniczenia dotyczące rodzaju podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki;
  • poprawka Prawa i Sprawiedliwości dotycząca przywrócenia przepisów przejściowych z pierwotnej wersji projektu – według tej propozycji dotychczasowe zezwolenia zachowują ważność, a nowe przepisy dotyczą wszystkich zezwoleń;
  • poprawka Nowoczesnej o stosowaniu starych zasad dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki, w przypadku przedstawienia przez przedsiębiorcę umowy najmu lub zakupu lokalu, podpisanej przed wejściem w życie nowych przepisów.
  • Poprawka Nowoczesnej umożliwiająca przedsiębiorcy, w przypadku zamknięcia apteki, ubieganie się o wydanie nowego zezwolenia na starych zasadach – tak, aby liczba jego aptek była ciągle taka sama, jak w momencie wejścia w życie ustawy.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom podczas obrad Komisji nie pojawiła się poprawka przywracająca zasadę “apteka dla aptekarza”, czyli zastrzegająca prawo do posiadania placówki wyłącznie farmaceutom.

Sprawozdawcą prac Komisji na posiedzeniu plenarnym Sejmu został poseł ugrupowania Kukiz’15 Jakub Kulesza.

Źródło: sejm.gov.pl.