foto: petrmalinak/shuttersstock.com

20 kwietnia 2017 r. Senacka Komisja Zdrowia po burzliwej dyskusji wydała pozytywną opinię na temat nowelizacji Prawa farmaceutycznego, zawierającą tzw. zasadę “Apteka dla aptekarza”. Wszystkie wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy, a także wnioski o jej zaniechanie zostały odrzucone. W wyniku głosowania nowelizacja przeszła w połączonych komisjach senackich większością głosów.

Burzliwa debata

Projekt ten budzi liczne wątpliwości i kontrowersje ze strony różnych ugrupowań oraz środowisk. Świadczy o tym również przebieg dyskusji, podczas której porównywano sytuację farmaceutów do oporu brytyjskich włókniarek z XIX w. protestujących przeciwko postępującej mechanizacji zakładów przędzalnianych. Bardziej współczesne i wyważone porównania odnosiły się do małych sklepów oraz hipermarketów.

W przypadku procedowanej nowelizacji takie analogie dotyczą oczywiście niewielkich aptek indywidualnych oraz aptek sieciowych. Wprowadzane przepisy znacznie ograniczają swobodę działalności tych ostatnich na korzyść pierwszych. Dlatego samorząd aptekarski w Polsce spotyka się w ostatnich dniach z licznymi oskarżeniami o obronę partykularnych interesów własnej grupy zawodowej.

Taki wydźwięk mają dla niektórych zapisy o kryteriach demograficznych i geograficznych zawarte w przedstawionym projekcie. Zgodnie z nowymi przepisami poszczególne apteki będzie musiał oddzielać dystans co najmniej 1 kilometra. Co więcej jedna apteka będzie mogła przypadać na nie mniej niż 3 tysiące mieszkańców. Prawo do zakładania nowych placówek będzie przysługiwało wyłącznie dyplomowanym farmaceutom, przy czym żaden z nich nie będzie mógł prowadzić jednocześnie więcej niż czterech aptek. Sprzeciw licznych podmiotów wywołują także przyjęte zasady prowadzenia i dziedziczenia działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym.

Do podmiotów, które od dawna apelują o odrzucenie projektu, należą Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Pacjentów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Pracodawcy RP, Instytut Staszica, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Fundacja Republikańska, Konfederacja Pracodawców „Lewiatan”, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, Warsaw Enterprise Institute oraz Business Center Club. Ustawa spotkała się też z negatywną opinią Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Wprowadzenie nowelizacji w opisanym kształcie promuje samorząd aptekarski, argumentując, że tego rodzaju przepisy będą miały pozytywny wpływ na jakość opieki farmaceutycznej oraz na warunki panujące na aptecznym rynku.