foto: Evlakhov Valeriy/shutterstock.com

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego zawierająca zasadę “Apteka dla aptekarza” została przyjęta przez Senat 21 kwietnia 2017 r. Projekt trafi wkrótce do podpisu Prezydenta.

Przebieg głosowania

Za wprowadzeniem ustawy w obecnym kształcie opowiedziało się 47 senatorów, 32 osoby zagłosowały przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu. Funkcję sprawozdawcy komisji pełnił senator Andrzej Stanisławek, który przedstawił stanowisko połączonych komisji zdrowia i gospodarki. Organy te zaakceptowały treść ustawy bez zgłaszanych wcześniej poprawek. Senat odrzucił także zgłoszony przez Tomasza Grodzkiego (PO) wniosek mniejszości o zaniechanie ustawy. Uzyskał on poparcie jedynie 30 senatorów.

Finał długiego sporu

Zgodnie z przyjętą nowelizacją wprowadzone zostaną kryteria geograficzne i demograficzne dotyczące zakładania nowych aptek. Zmianie ulegną również dotychczasowe zasady prowadzenia oraz dziedziczenia placówek farmaceutycznych. Projekt ma zarówno gorących zwolenników, jak i krytyków, a debata wokół niego przebiegała wyjątkowo burzliwie. Spór toczył się głównie pomiędzy samorządem aptekarskim oraz przedsiębiorcami i dotyczył w dużej mierze stosunku panującego między aptekami indywidualnymi oraz sieciami aptecznymi, funkcjonującymi na obecnym rynku farmaceutycznym.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przyznaje, że projekt nowelizacji faworyzuje nieco wybraną grupę podmiotów, która ma stać się wkrótce odpowiedzialna za prawidłowe działanie rynku aptecznego oraz za zapewnienie obywatelom właściwej opieki farmaceutycznej. Uznano jednak, że zmiany dotyczące uprawnień właścicielskich nie zaszkodzą kwestiom takim, jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów.

Według resortu zdrowia, nowelizacja będzie skutecznie chronić społeczeństwo przed nadmiernym wzrostem cen produktów leczniczych. Na nowych przepisach zaś niewątpliwie najbardziej skorzystają niewielkie rodzinne placówki, do tej pory zagrożone poprzez zbyt agresywną konkurencję ze strony aptek sieciowych.