foto: Kwangmoozaa/shutterstock.com

W ubiegłym roku inwestycje czeskiego funduszu Penta Investments w rozwój sieci aptek Dr.Max w Serbii przyniosły duże zyski. W tym roku podmiot zamierza zainteresować się między innymi rynkami rumuńskim i włoskim.

Zysk netto Penta Investments w roku 2016 sięgnął kwoty 251 mln euro. Sukces na rynku serbskim zachęcił władze funduszu do kolejnych inwestycji w Europie.

PI notuje wzrost zysku netto po raz kolejny w ciągu ostatnich lat. Grupa zwiększa również wartość swoich aktywów – z poziomu 7 mld euro w 2015 roku do 8,5 mld euro rok później. Jest to skok aż o 21%.

Przedstawiciele funduszu, podsumowując minione 12 miesięcy, podkreślili, że wartość inwestycji zrealizowanych w 2016 roku sięgnęła kwoty 510 mln euro. Dotyczyły one zarówno nowych akwizycji, jak i rozwoju spółek z portfela.

Menedżer do spraw inwestycji Penta Investments Łukasz Waszak tak opisuje aktualną strategię grupy: Penta skupia się na rozwijaniu i wzroście wartości swoich sześciu długoterminowych platform inwestycyjnych, to jest usług finansowych, nieruchomości komercyjnych, handlu detalicznego, usług opieki zdrowotnej, produkcji i mediów. W 2016 r. kontynuowaliśmy realizację naszej strategii budowy regionalnych liderów, w szczególności w odniesieniu do międzynarodowej ekspansji sieci aptek Dr.Max oraz operatora zakładów sportowych Fortuna. Reprezentant PI dodaje, że w odniesieniu do pozostałych spółek przyjęto w ubiegłym roku strategię wewnętrznych inwestycji w rozwój ich konkurencyjności. Temu celowi mają służyć długoterminowe przedsięwzięcia na dużą skalę. Łukasz Waszak wspomina między innymi budowę szpitala wielospecjalistycznego w Bratysławie.

Podsumowując rok 2016, zarząd Penta Investments podkreślił udaną ekspansję sieci aptek Dr.Max W Serbii. Sieć posiada obecnie 1053 placówki, kolejnych 140 jest w trakcie finalizacji.

Podmiot działa obecnie na czterech rynkach, ale ta liczba ma się w tym roku zwiększyć.

Jak czytamy w komunikacie prasowym grupy, planowany jest dalszy rozwój sieci na rynkach Rumunii i Włoch.

Fundusz PI inwestuje również w rynek polski. Realizuje w naszym kraju 10 projektów, a trzy spośród nich dotyczą sektora usług farmaceutyczno-medycznych. Są to:

  • EMC Instytut Medyczny – spółka zarządzająca siecią 10 szpitali i 26 przychodni;
  • prywatna lecznica Certus;
  • sieć aptek Dr.Max, która liczy obecnie 400 placówek.