foto: showcake/shutterstock.com

Kanadyjski zespół uczonych z Uniwersytetu McGill poinformował o potwierdzeniu wyników badań nad potencjalnym zastosowaniem leczniczym syropu klonowego. Według uzyskanych wcześniej danych, ten słodki dodatek kulinarny może wspierać antybiotykoterapię i wpływać korzystnie na jej skuteczność.

Rezultaty ostatnio przeprowadzanych badań zostały przedstawione podczas 253. konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego odbywającej się w San Francisco, w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej, w roku 2015, naukowcy opublikowali artykuł na temat właściwości syropu klonowego w piśmie „Applied and Environmental Microbiology”.

Badania nad skutecznością antybiotyków i fenoli

Zarówno tezy zaprezentowane w publikacji, jak i otrzymane niedawno wyniki analiz świadczą o tym, że związki fenolowe obecne w syropie klonowym wykazują silne działanie lecznicze w połączeniu z antybiotykami.

Aby to sprawdzić, uczeni odfiltrowali z syropu wodę oraz cukry i wyizolowali z niego ekstrakt fenolowy. Następnie zastosowali go przeciwko różnym szczepom bakterii często odpowiedzialnych za infekcje szerzące się wśród ludzi. Należały do nich takie patogeny, jak pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), pałeczka odmieńca dziwacznego (Proteus mirabilis) oraz pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Ponieważ samo zastosowanie ekstraktu fenolowego nie przyniosło rezultatów, naukowcy włączyli do eksperymentu antybiotyki oraz chemioterapeutyki. Weryfikacji poddano połączenia fenoli z dwoma preparatami – karbenicyliną oraz cyprofloksacyną.

Okazało się, że fenole znacznie wzmacniają działanie tych substancji. Przy zmniejszeniu dawki o 90% nadal udawało się całkowicie wyeliminować chorobotwórcze drobnoustroje.

Skuteczność połączonych substancji została oceniona także w badaniu z udziałem zwierząt laboratoryjnych. W tym wypadku wykorzystano owady – larwy moli oraz muszki owocowe. Część insektów zainfekowanych bakteriami otrzymała wyłącznie antybiotyki, a pozostała część – lekarstwa wraz z ekstraktem fenolowym. Długość życia osobników poddanych terapii z udziałem fenoli była znacznie dłuższa niż u pozostałych owadów.

Wnioski

Jak tłumaczy dr Nathalie Tufenkji, kierująca badaniami nad syropem klonowym na Uniwersytecie McGill, ekstrakt fenolowy podnosi przepuszczalność komórek bakterii, dzięki czemu niektóre antybiotyki bądź chemioterapeutyki łatwiej docierają do ich wnętrza. Ponadto uzyskane wyniki pozwalają podejrzewać, że fenole uszkadzają tzw. pompę bakteryjną, czyli mechanizm służący patogenom do usuwania substancji leczniczych z komórek.

Naukowcy planują już wkrótce rozpoczęcie kolejnego etapu badań – tym razem z udziałem innych zwierząt laboratoryjnych oraz ludzi. Jeśli następne eksperymenty przyniosą równie dobre efekty, syrop klonowy może okazać się cennym środkiem w walce o skuteczniejszą antybiotykoterapię. Jest to informacja o szczególnej wadze w czasach zauważalnego wzrostu lekooporności bakterii.