foto: MarcelClemens/shutterstock.com

Unijni prawodawcy rozważają wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania rtęci w gabinetach dentystycznych do 2030 roku. Parlament Europejski właśnie uchwalił rezolucję ograniczającą użytkowanie rtęci przez stomatologów.

Rezolucja przyjęta przez PE zakłada, że w początkowym etapie zakaz leczenia ubytków za pomocą tak zwanych plomb amalgamatowych objąłby jedynie dzieci poniżej 15. roku życia, kobiety ciężarne oraz karmiące piersią. Nad wprowadzeniem całkowitego zakazu eksperci będą dyskutować, ale rozważa się taką ewentualność do 2030 roku.

Plomby amalgamatowe są wykonane z mieszanki rtęci, srebra, cyny, miedzi, kadmu i cynku. Tego rodzaju wypełnienia stosuje się w stomatologii już od ponad 150 lat. Dentyści uważają je za solidne, trwałe, wygodne w zakładaniu i w pełni bezpieczne. Plomby amalgamatowe nie wyglądają tak korzystnie jak te ceramiczne, glasjonomerowe czy kompozytowe, niemniej obecna w nich rtęć w bardzo niewielkim stopniu wchłania się do organizmu.

To kolejny rozdział walki Unii Europejskiej z rtęcią.

W 2008 roku zawarto porozumienie o zakazie eksportu tego metalu. Nowa rezolucja ma tamto rozwiązanie zastąpić, a dodatkowo rozszerzyć ograniczenia o import.

Dokument przyjęty przez Parlament Europejski dotyczy nie tylko stosowania rtęci w stomatologii. Obejmuje również różne gałęzie przemysłu. Zakaz dotyczy choćby produkcji urządzeń pomiarowych (np. barometrów) czy procesu wydobywania srebra i złota na niewielką skalę.

W myśl rezolucji kraje członkowskie Wspólnoty zobowiązane będą do sporządzenia spisów miejsc, w których przechowywano rtęć, a dopuszczalny czas składowania zawierających ją odpadów zostanie ograniczony do pięciu lat.

Rezolucję przyjęto stosunkiem głosów 663 do 8. 28 europosłów wstrzymało się od głosu.

Źródła: eeb.org / dentistry.co.uk.