foto: bixpicture/shutterstock.com

Planowane przejęcie kontroli nad spółką Apteka Gemini Hütter przez spółkę Northern Pharmacies wzbudziło zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Urząd skierował właśnie sprawę do drugiego etapu i ma zamiar dokładnie przyjrzeć się warunkom szykowanej transakcji.

Druga faza sprawy w UOKiK

Drugi etap postępowania dotyczy spraw, wymagających sprawdzenia informacji przedstawionych przez zaangażowane podmioty. W tym wypadku zachodzi potrzeba dokładnego przeanalizowania sytuacji rynkowej, w której znajdują się obie spółki oraz ocena ich udziałów. Istnieją bowiem obawy o wysokie ryzyko niedozwolonego ograniczenia konkurencji. Dotyczy to szczególnie rynku w takich miastach, jak Wejherowo i Gdańsk.

Zarówno Apteka Gemini Hütter, jak i Northern Pharmacies prowadzą działalność w zakresie aptecznej sprzedaży produktów farmaceutycznych. Kierując się dotychczasowym orzecznictwem, Urząd zakłada, że polem rywalizacji spółek jest teren sięgający do 1 kilometra od należących do nich placówek farmaceutycznych.

Na sieć Aptek Gemini składają się stacjonarne placówki w wielu województwach; pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim, podlaskim oraz lubelskim i lubuskim. Apteki te mieszczą się w bardzo różnych lokalizacjach – od osiedli mieszkaniowych przez główne węzły komunikacyjne aż po wielkie centra handlowe.

Jak informuje prezes UOKiK Marek Niechciał, sprawa ta jest jednym z kolejnych postępowań wyjaśniających odnośnie ewentualnego naruszenia przepisów antykoncentracyjnych. Aktualnie Urząd prowadzi 34 podobne sprawy. Dziewięć z nich przechodzi już etap drugi.