foto: Uber Images/shutterstock.com

Urząd Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez Jacka Szwajcowskiego kontroli nad spółką Pelion. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji spółki kończy się 12 maja tego roku.

W specjalnym komunikacie czytamy, że za sprawą zgody wydanej przez UOKiK spełniony został jedyny warunek prawny wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., a wcześniej Medicines S.A.) ogłoszonego 13 marca br. przez KIPF. Jacek Szwajcowski jest podmiotem dominującym nad Korporacją Inwestycyjną Polskiej Farmacji.

KIPF wraz z Jackiem Szwajcowskim i Zbigniewem Molendą zamierzają zdobyć do 100% łącznej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Pelionu, a nabycie akcji spółki traktują jako długoterminową inwestycję strategiczną. Jeśli wezwanie zakończy się sukcesem – osiągnięciem przynajmniej progu 90% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu – KIPF planuje zrealizować przymusowy wykup akcji Pelionu, a następnie wycofanie spółki z GPW.

Cytowany w komunikacie spółki Jacek Szwajcowski tłumaczy, że wezwanie jest decyzją strategiczną, która była długo rozważana. Po 20 latach funkcjonowania na giełdzie przyszedł moment, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w stanie pogodzić oczekiwań inwestorów z realiami, w jakich prowadzimy nasz biznes. A realia są takie, że uchwalenie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w obecnym kształcie oznacza blokadę rozwoju i ogromne koszty dla nas – przekonuje.

Jak przypomina Szwajcowski, nowelizacja prawa przewiduje między innymi ograniczenie rozwoju sieci aptek.

Oznacza to, że przedsiębiorstwo ma zawężoną legislacyjnie perspektywę. Założyciel Pelionu jest przeciwnikiem ustawy “apteka dla aptekarza”. Eksperci i przedsiębiorcy z branży, w tym także Pelion, alarmują, że skutki wprowadzenia zmian w prawie farmaceutycznym będą niekorzystne dla wszystkich, również dla pacjentów – podkreśla.

Przypomnijmy, że zapisy na sprzedaż akcji spółki przyjmowane są od 31 marca tego roku, a proces ten potrwa do 12 maja. Jak podano w komunikacie, zapisy przyjmują Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski BZ WBK w punktach usług maklerskich wskazanych w treści wezwania.

Pelion to podmiot prowadzący działalność na rynku dystrybucji farmaceutycznej i drogeryjnej. Spółka jest jedną z największych grup kapitałowych aktywnych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie. Pelion debiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w 1998 roku. Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji jest spółką inwestycyjną założoną przez założycieli Pelionu – Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendę.

Źródło: ISB News.