foto: Evlakhov Valeriy/shutterstock.com

Przyjęty przez Sejm projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego “apteka dla aptekarza” trafi do prac w dwóch senackich komisjach. Ustawą zajmą się na najbliższym posiedzeniu Komisja Zdrowia oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Projekt był wcześniej jedynie opiniowany przez sejmową Komisję Zdrowia. Nowelizacją prawa farmaceutycznego pod nazwą “apteka dla aptekarza” zajmowali się parlamentarzyści Komisji do spraw deregulacji.

W Senacie omawiany projekt trafi już pod obrady Komisji Zdrowia. Wzbudzające wiele kontrowersji i wątpliwości regulacje rynku aptecznego będą przedmiotem prac dwóch senackich komisji. KZ zajmie się ustawą wraz z Komisją Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie połączonych komisji zaplanowano po Wielkanocy, w dniu 19 kwietnia (środa).

Źródło: Senat.