foto: BlurryMe/shutterstock.com

W najbliższym czasie ogłoszona zostanie aukcja na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 18 w Krakowie. Funkcjonowała tutaj od 1890 roku „Apteka Pod Aniołem Stróżem”.

W lokalu zachowały się elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia po legendarnej aptece, która działała od początku istnienia budynku. To już niemal 130 lat.

W placówce mieszczą się specjalnie zaprojektowane i wykonane na przełomie XIX i XX wieku meble fornirowane orzechem amerykańskim barwionym na mahoń oraz fornirem z rodziny drzew mahoniowych. Na wystrój apteki składają się rzeźbione regały z szufladkami, lustrami, szafkami i zegarem oraz lada z rzeźbionym frontem. Meble te znajdują się zarówno w sali sprzedaży, jak i w pomieszczeniu zaplecza.

Ze względu na swoje wartości artystyczne i historyczne wyposażenie wnętrza apteki przy ulicy Kościuszki zostało wpisane do rejestru zabytków ruchomych i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej. „Apteka Pod Aniołem Stróżem” jest jedną z ostatnich historycznych aptek Krakowa z zachowanym kompletem oryginalnych mebli.

Ten obiekt o długiej tradycji odgrywa ważną rolę w krajobrazie kulturowym tej dzielnicy Krakowa.

Stanowi także wartość istotną dla tożsamości lokalnej społeczności.

Władze miasta chcą zachować charakter tego miejsca i chronić zabytkowe wyposażenie obiektu. W tym celu podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia w budżecie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie środków finansowych na zakup mebli od ich właścicielki. Już niedługo taka transakcja zostanie sfinalizowana i tym samym miasto zostanie właścicielem zabytkowego wyposażenia aptecznego.

Sam lokal wystawiony zostanie na aukcję.

Władze miasta chcą zachować jego funkcję, kontynuując tym samym długą tradycję.

Sprawa przeznaczenia lokalu na aptekę została również pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa.

Po odpowiednim zarządzeniu prezydenta Krakowa zostanie ogłoszone postępowanie aukcyjne na bazie przepisów regulujących problematykę gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach komunalnych Miasta Krakowa.

Gminny lokal użytkowy przy ulicy Kościuszki obejmuje powierzchnię 123,60 m². Budynek figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”.

Źródło: krakow.pl.