Foto: vinnstock/shutterstock.com

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina, że 12 kwietnia 2017 r. upływa termin możliwości skorzystania z tzw. abolicji. Dotyczy ona osób, które we wcześniejszym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miały prawo do pobierania świadczeń gwarantowanych, jednak nie dopełniły koniecznych formalności.

Kogo może dotyczyć abolicja?

Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, w których osoby uprawnione nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli w okresie następującym po 1 stycznia 2013 r. pobierały mimo to świadczenia medyczne, mają ostatni moment na wyjaśnienie tej kwestii i załatwienie zaległych formalności.

Najczęściej są to członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, która zapomniała dokonać stosownego zgłoszenia. W sytuacji konieczności udania się do lekarza osoby te przedstawiały zwykle oświadczenia o uprawnieniach do ubezpieczenia, które nie figurowało w systemie. W wyniku tego NFZ mógł wszcząć wobec nich postępowania administracyjne mające na celu uregulowanie płatności za opiekę medyczną.

Abolicja polega na całkowitym umorzeniu tego rodzaju postępowań ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013 – 2016. Z tej możliwości można było skorzystać zgodnie z Ustawą przez 90 dni. Okres ten mija w środę 12 kwietnia.

Po upływie powyższego terminu działające wstecz zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego będzie nadal możliwe, ale tylko do 30 dni od momentu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Oznacza to, że nieubezpieczone formalnie osoby, które korzystały z opieki lekarskiej ponad miesiąc wcześniej, będą zobowiązane do dokonania płatności za usługę, niezależnie od tego, czy miały wtedy prawo do ubezpieczenia czy też nie.

Przedłużenie godzin pracy urzędów

W celu skorzystania z abolicji bądź wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie należy udać się do siedziby Oddziału Wojewódzkiego (OW) NFZ w godzinach pracy urzędu.

Warto odnotować, że niektóre oddziały przewidują wydłużenie godzin pracy, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość uporządkowania i załatwienia swoich spraw. Jest to informacja szczególnie ważna dla osób pracujących, które mogą mieć problem z odwiedzeniem urzędu w normalnych porach jego funkcjonowania.

Takie udogodnienie zostało już zaplanowane w Krakowie, gdzie Małopolski OW NFZ będzie pracował w poniedziałek do godziny 17:00. Identyczną porę wybrał również OW Świętokrzyski.  Z kolei oddział warszawski dla woj. mazowieckiego będzie czynny w czwartek do godziny 18:00. Natomiast OW Dolnośląski we Wrocławiu, OW Lubuski w Zielonej Górze oraz OW Śląski w Katowicach zamierzają pracować 10 i 11 kwietnia od godziny 8:00 do 18:00.

Dokładne informacje na temat czasu pracy urzędów można sprawdzić korzystając z danych na stronie NFZ.