foto: LittleDogKorat/shutterstock.com

Trwa wymiana korespondencji pomiędzy Śląską Izbą Aptekarską a lokalnym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wydłużonego czasu przetwarzania zestawień refundacyjnych. Izba informuje, że problem nadal nie został rozwiązany, a skargi od farmaceutów wciąż napływają.

List Śląskiej Izby Aptekarskiej dotyczy odpowiedzi przesłanej przez przedstawiciela Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, datowanej na 3 kwietnia. Została ona wystosowana w związku z problemem, jaki 8 marca sygnalizowała ŚIA. W swoim liście zaznaczała, że otrzymuje informacje z aptek o bardzo długim czasie przetwarzania zestawienia refundacyjnego. Prezes Rady Izby prosił o wyjaśnienie sprawy.

W odpowiedzi zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ do spraw medycznych Piotr Nowak informował, że problem był spowodowany awarią systemu, co skutkowało bardzo powolnym działaniem weryfikacji aptecznych. Jak wyjaśniano, awaria była usuwana wraz z dostawcą oprogramowania, ze względu na skomplikowany charakter problemu. W liście czytamy, że Śląski OW NFZ, w związku z powyższym, za okres refundacyjny 4/2017 odstąpił od nakładania kar na apteki za nieterminowe składanie zestawień refundacyjnych.

Piotr Nowak poinformował również, że wszelkie wpływające z aptek wnioski o wcześniejszą wypłatę refundacji są rozpatrywane indywidualnie w oparciu o przeprowadzaną analizę dat wpływu plików XML, przekazywanych odpowiedzi i terminu udostępnienia aptece końcowego szablonu rozliczeniowego.

W odpowiedzi na opisane wyjaśnienia NFZ Śląska Izba Aptekarska wystosowała list, w którym czytamy: pomimo Państwa zapewnień problem zgłoszony w naszym piśmie z dnia 8.03.2017 roku trwa nadal i przetwarzanie zestawień xml aptek w bieżącej refundacji jest dalej utrudnione.

ŚIA informuje, że otrzymuje skargi od aptekarzy w tej sprawie i w związku z tym ponownie apeluje o rozwiązanie problemu.

Odnosząc się do kwestii odstąpienia od kar, o której wspomina przedstawiciel NFZ, Izba wskazuje, że przywołane przepisy nie mogą mieć w omawianej sytuacji zastosowania, gdyż – jak oznajmiono – nie są objęte dyspozycją wskazanych przepisów. Prezes Rady ŚIA w Katowicach doktor nauk farmaceutycznych Piotr Brukiewicz prosi o stosowną informację o podjętych w sprawie działaniach i rozwiązaniu problemu.

Źródło: katowice.oia.pl.