foto: Lea Rojec/shutterstock.com

W czwartek 30 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa pt. “Współczesne leki przeciwdepresyjne”, na którą zaprasza Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB).

“Lek bezpieczny”

Konferencja jest organizowana w zakresie ogólnopolskiej kampanii “Lek Bezpieczny”, która ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego stosowania środków farmakologicznych. Do zadań kampanii należy też zapobieganie nieuzasadnionemu używaniu leków oraz używaniu środków pochodzących z nielegalnych źródeł, edukowanie na temat możliwych skutków niepożądanych związanych z terapią oraz zagrożeń wywoływanych przez interakcje leków z innymi lekami, ziołami, żywnością oraz suplementami diety.

Organizator kampanii – URPLWMiPB – podkreśla, że nie jest to jednorazowa akcja, ale długofalowe działanie wymagające wielu lat pracy. W dążeniu do zakładanych celów nieocenione jest w tym wypadku zaangażowanie mediów, które – jako podmiot cieszący się zaufaniem społecznym – mogłyby odegrać znaczną rolę w upowszechnianiu ważnych informacji.

Światowy Dzień Zdrowia

Planowane spotkanie ma również związek ze zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia obchodzonym 7 kwietnia każdego roku, jako upamiętnienie założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w roku 1950.

Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne, które wymagają w danym momencie jak najszybszego rozwiązania. Tegoroczna edycja będzie odbywać się pod hasłem: “Depresja – porozmawiajmy o niej”.

Tematy konferencji

Depresja to schorzenie najprawdopodobniej występujące w populacji od wielu stuleci. Świadczą o tym określenia zachowane z czasów starożytnych, mówiące o “melancholii” bądź “czarnej żółci”. Jej źródłem są zaburzenia w funkcjonowaniu neuroprzekaźników w synapsach mózgu – przede wszystkim serotoniny i noradrenaliny. Do typowych objawów depresji należą obniżony nastrój, niska samoocena, poczucie winy, pesymizm, anhedonia, zaburzenia snu i apetytu oraz spadek napędu psychoruchowego. Rozwój choroby może być uwarunkowany genetycznie. Może również nastąpić pod wpływem traumatycznego wydarzenia w życiu, a także na skutek uzależnień od różnych substancji oraz walki z nałogiem. Wystąpieniu depresji sprzyjają też niektóre utrwalone cechy osobowości.

Z badań epidemiologicznych wynika, że w ciągu całego życia na depresję choruje przynajmniej raz co szósty człowiek na świecie, czyli około 17% globalnej populacji. Pacjentami są osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych krajów i środowisk. Uważa się też, że depresja jest drugą najczęściej spotykaną przyczyną zgonów wśród osób młodych, między 15. a 29. rokiem życia. Dlatego WHO postanowiło poświęcić jej tegoroczną edycję Światowego Dnia Zdrowia.

Udział URPLWMiPB w tym wydarzeniu będzie skupiał się wokół tematu współczesnych leków antydepresyjnych, o których w społeczeństwie krąży wiele mitów i półprawd. Poruszone zostaną jednak również inne problematyczne kwestie, np. takie, że około 15% wszystkich przypadków choroby w ogóle nie jest diagnozowanych i leczonych. Tymczasem, jak twierdzą specjaliści, pacjent odczuwający charakterystyczne objawy przez ponad 2 tygodnie powinien zgłosić się do psychiatry.

Podczas spotkania będzie mowa między innymi o przyczynowym działaniu leków antydepresyjnych, sposobie ich działania oraz ewentualnych reakcjach niepożądanych. Eksperci będą dowodzić, że właściwie dobrane leki nie powodują uzależnienia. Zwrócą też uwagę na pewne niedogodności związane z ich specyfiką. Do takich należy chociażby początek faktycznego działania leków, który zazwyczaj obserwuje się dopiero po kilku tygodniach stosowania. Problemem bywa również często spotykane odstawianie środków na własną rękę – bez konsultacji z lekarzem.

Do spraw ważnych należy również możliwość stosowania odpowiedników referencyjnych produktów leczniczych, wykazujących taką samą skuteczność i bezpieczeństwo, jak produkty referencyjne.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie URPLWMiPBU, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie. Uczestnicy proszeni są o kierowanie się do Centrum Konferencyjnego Adgar w budynku B – sala nr 7 na poziomie +2. Spotkanie poprowadzi rzecznik Urzędu – dr Wojciech Łuszczyna.

Bardziej szczegółowych informacji udziela p. Ewelina Polańczyk pod numerem: (+48) 22 49-21-421. Pytania można także zadawać drogą mailową, pisząc na adres: ewelina.polanczyk@urpl.gov.pl.