foto: Dmitry Kalinovsky/shutterstock.com

Wiadomo już, że od roku szkolnego 2018/2019 edukacja techników farmaceutycznych zostanie wygaszona. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak czytamy w treści ministerialnego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, od roku szkolnego 2018/2019 zgodnie  z  §  2 w szkołach  prowadzących  kształcenie  zawodowe  nie  prowadzi  się  rekrutacji  kandydatów  do klasy   pierwszej   (na   semestr   pierwszy)   w   zawodzie   technik   farmaceutyczny.

Decyzja o wygaszeniu kształcenia w tym zawodzie budzi kontrowersje wielu środowisk. Jej przeciwnikami są między innymi pracodawcy z dużych aptek sieciowych. Uważają oni, że wycofanie się z edukowania techników farmaceutycznych negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo lekowe pacjentów oraz zaszkodzi całemu przemysłowi farmaceutycznemu.

Postanowienie Ministerstwa ma jednak również swoich zwolenników. Należą do nich między innymi przedstawiciele farmaceutycznego samorządu zrzeszeni w Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Można się spodziewać, że debata w tej sprawie będzie trwać, a różnica zdań może się zaostrzyć.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl.