foto: racorn/shutterstock.com

Ministerstwo Zdrowia poinformowało pacjentów o obowiązujących od 1 maja tego roku zmianach dopłat do leków zawierających substancje czynne walgancyklowir oraz kwas mykofenolowy. Chodzi o dwa preparaty, które zostaną objęte refundacją w kolejnym wskazaniu.

MZ informuje, że decyzja dotyczy leków Valhit oraz Valganciclovir Teva, które zostaną objęte refundacją we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie. Ministerstwo przypomina, że dotąd jedynym lekiem zawierającym walgancyklowir w postaci tabletek, który był refundowany w wymienionym wskazaniu, był preparat Ceglar.

Objęcie refundacją kolejnych leków zawierających walgancyklowir w przedstawionym wskazaniu oznaczać będzie, że od 1 maja  bieżącego roku dopłata pacjenta wyniesie w przypadku obu wymienionych leków 3,20 zł (odpłatność ryczałtowa).

Ponadto resort zaznacza, że objęcie refundacją leków ze statusem pierwszego odpowiednika (co ma miejsce w tej sytuacji), spowoduje obniżenie limitu finansowania w tzw. grupie limitowej, pociągając za sobą wzrost dopłat do leków, których cena detaliczna przekracza limit finansowania. To zaś oznacza, że dopłata pacjenta do pozostałych leków zawierających walgancyklowir wyniesie od 1 maja tego roku:

  • dla leku Ceglar 1057,82 zł (odpłatność ryczałtowa);
  • dla leku Valcyte 558,95 zł (proszek do sporządzania roztworu, odpłatność ryczałtowa) oraz
  • 1327,15 zł (tabletki, odpłatność ryczałtowa).

W swoim komunikacie resort podaje, że analogiczna sytuacja będzie miała miejsce także w przypadku substancji czynnej kwas mykofenolowy. Tutaj od 1 maja zostanie wprowadzony pierwszy odpowiednik – lek Marelim będzie dostępny dla pacjentów za dopłatą 9,44 zł (dawka 180 mg) oraz 3,20 zł (dawka 360 mg).

Wprowadzenie pierwszego odpowiednika będzie oznaczać obniżenie limitu finansowania w grupie limitowej, a co za tym idzie wzrost dopłat pacjenta do leku Myfortic. Dopłata pacjenta do leku Myfortic (dawka 180 mg) wyniesie 158,89 zł oraz 302,11 zł (dawka 360 mg).

Powyższe zmiany wynikają ze stałego mechanizmu, który pozwala na refundację coraz większej liczby skutecznych i bezpiecznych leków.

MZ przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji wnioskodawca (firma farmaceutyczna) może złożyć wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku objętego refundacją. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Resort zaznacza jednocześnie, że jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski złożone w tej sprawie są rozpatrywane w ustawowym terminie 30 dni.

Źródło: mz.gov.pl.